Papírové betlémy Karla Pazourka

13. 11. 2017 - 30. 11. – 29. 12. 2017 Muzeum Bučovice. Když se řekne Betlém, asi se většině lidí vybaví lidové jesličky rozmanitých podob z nejrůznějších materiálů. Původně nešlo o hračku, ale o připomínku zásadních okamžiků křesťanství spojených s narozením Ježíše v městě Betlémě. Sbírání betlémů je jednou z oblíbených sběratelských vášní. Získávání papírových betlémů různých autorů, jejich vystřihování a sestavování se stalo koníčkem také pro Karla Pazourka. Výstava se koná ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Bučovice. (Muzeum Bučovice)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek