Ochrana přírody a krajiny v ČR

20. 2. 2019 - 8. 3. – 1. 5. 2019 Zámecká komora Muzea Vyškovska. Panelová výstava vytvořená ve spolupráci s návštěvnickým střediskem Domem přírody a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Cílem výstavy je seznámit širokou veřejnost se základními principy, způsoby a povinnostmi státní ochrany přírody a krajiny v České republice včetně jejího zapojení na mezinárodní úrovni. Výstavu doplní exponáty vzácných a chráněných živočichů z přírodovědné sbírky Muzea Vyškovska. (Muzeum Vyškovska)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek