Hříškov - Ves mezi pěti vrchnostmi

19. 3. 2019 - Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás zve na prezentaci vlastivědné knihy Hříškov – Ves mezi pěti vrchnostmi. O vzniku odborné knihy malého nákladu a problematice při východní hranici historického Žatecka budeme besedovat s autorkou PhDr. Veronikou Doušovou ve čtvrtek 18. dubna 2019 od 17 hodin v Křížově vile, Zeyerova 344. Vstupné jednotné 30,- Kč. (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec)