Káva, kafe, kafíčko

30. 4. 2013 - Výstava o historii kávy, její náhražky a vlivu na obyvatelstvo, dobu a umění. Součástí expozice jsou dobové předměty související s přípravou a konzumací kávy - mlýnky, kávové servisy apod. Výstav aprobíhá od 30.3.- 4.8.2013 (Muzeum středního Pootaví Strakonice)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek