Slezské zemské muzeum v Opavě

Adresa:
Nádražní okruh 31
Opava 746 01
Kraj Moravskoslezský

Telefon: 553 622 999
Web: http://www.szm.cz
E-mail: szm@szm.cz

Otevírací doba
denně 9.00 – 19.00 hod.
Fotografie - Slezské zemské muzeum v Opavě
Vstupné:
plné 50,- Kč
snížené 25,- Kč
Fotografie Fotografie Fotografie
Stálá expozice
Slezské zemské muzeum je nejstarší (založeno 1814) a třetí největší (po Národním a Moravském zemském muzeu) institucí svého druhu v České republice. Slezské zemské muzeum plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů. Dle zřizovací listiny vydané 27. 12. 2000 byla organizace zřízena Ministerstvem kultury České republiky za účelem získávání, trvalého uchovávání, vědeckého zpracovávání a zpřístupňování sbírek muzejní povahy. Slezské zemské muzeum shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, včetně živých rostlin a živočichů, prehistorie a historie české i zahraniční provenience, zejména však z území historického Slezska, severní a severovýchodní Moravy, především v oborech mineralogie, geologie, paleontologie, botanika, dendrologie, entomologie, zoologie, muzeologie, archeologie, etnografie, numismatika, historie, dějiny umění včetně dějin hudby, literatury a divadla a dějiny vojenství. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Slezské zemské muzeum v Opavě

Ověření: tři krát pět =  

(25. 7. 2014) I LIKE THE VESTONICKOU OF VENUS AND EVEN MORE I LOVE ENIMLS YOU GREAT.I LOVE YOU.

MIA
(12. 1. 2017) smrdí to tam,a to dost nedá se tam dýchat