Muzeum hlavního města Prahy

Adresa:
Na Poříčí 52
Praha 180 00
Kraj Hlavní město Praha

Telefon: 224 816 772-3
Web: http://www.muzeumprahy.cz
E-mail: muzeum@muzeumprahy.cz

Otevírací doba
Pondělí: zavřeno
Úterý: 9.00–18.00
Středa: 9.00–18.00
Čtvrtek: 9.00–18.00
Pátek: 9.00–18.00
Sobota: 9.00–18.00
Neděle: 9.00–18.00
Fotografie - Muzeum hlavního města Prahy
Vstupné:
Kompletní ceník najdete zde: http://www.muzeumprahy.cz/oteviraci-doba-a-vstupne/
Fotografie Fotografie Fotografie
Fotografie Fotografie
Aktuální akce
1. 8. 2017 Od nitě ke košili
Muzeum hlavního města Prahy pořádá od 17. 5. do 29. 10. 2017 v domě U Zlatého prstenu výstavu Od nitě ke košili / Textil a móda středověkých Pražanů. Výstava věnovaná textilnímu a ... zobrazít více
1. 8. 2017 Vladimír Boudník
... zobrazít více
25. 5. 2017 Praha hoří
... zobrazít více
Stálá expozice
V depozitářích Muzea hlavního města Prahy je uloženo velké bohatství sbírkových předmětů, dokumentujících dějiny hlavního města. Počet jednotlivých kusů z oborů historie, historie umění a archeologie dnes přesahuje číslo jeden milion.
Početně nejrozsáhlejší celek tvoří archeologické sbírky, získané převážně z vlastních archeologických výzkumů muzea. Vznikaly od prvních let existence muzea, protože již první ředitel muzea Břetislav Jelínek byl nadšený amatérský archeolog. Jelínkova kolekce byla později rozšířena o archeologické nálezy jiného archeologa – Josefa Antonína Jíry (1868–1930), který roku 1912 založil v dejvické barokní usedlosti Hanspaulka archeologické muzeum. Roku 1941 bylo Jírovo muzeum převedeno pod správu pražského magistrátu, formálně jako součást Muzea hlavního města Prahy. Teprve koncem roku 1945 se Jírovo muzeum skutečně stalo součástí městského muzea s novou muzejní expozicí prehistorického vývoje na území Prahy a jejího nejbližšího okolí.

V posledních desetiletích se muzeum pokusilo dokumentovat dějiny Prahy a život jejích obyvatel ve 20. století shromažďováním trojrozměrných sbírkových předmětů. Vznikly tak zajímavé kolekce hmotných dokladů např. k oběma světovým válkám a Květnovému povstání roku 1945 nebo soubor reklamních předmětů z období předmnichovské republiky. S obdobím 20. století jsou spojeny i sbírky odznaků, řádů a vyznamenání.

Muzeum hlavního města prahy má ve své správě Podskalskou celnici na Výtoni, Zámecký areál Ctěnice, Müllerovu vilu a Pražské věže (Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště, Prašná brána, Staroměstská mostecká věž, Malostranská mostecká věž, Svatomikulášská městské zvonice).
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Muzeum hlavního města Prahy

Ověření: tři krát pět =