Muzeum města Úsov vyhlašuje „Pouťovou soutěž“.

19. 8. 2015 - Podmínky soutěže: urči názvy tří předmětů, které jsou v muzeu vystaveny, označeny číslem 1 – 3 a názvem „Soutěžní předmět“. Napiš na připravený papír, k čemu se daný předmět používal. Pod soutěžní odpověď uveď svoje jméno a příjmení, adresu, vhoď do připravené zapečetěné krabice a budeš zařazen do slosování o cenu města Úsov. Správné odpovědi budou slosovány v sobotu 12. září 2015 při Dnu evropského dědictví v Úsově. Ceny předá vylosovaným starosta města Jiří Holouš. Vyhlášení soutěže 11. srpna 2015 Ukončení soutěže 12. srpna 2015 Těšíme se na návštěvu. (Muzeum města Úsov)