Johannes Mathesius

9. 9. 2015 - Dne 10. října se uskuteční vzpomínková konference při příležitosti 450. výročí úmrtí Johanna Mathesia. Jeho život a dílo přiblíží v přednášce ThDr. Martin Wernisch z Univerzity Karlovy v Praze. Johannes Mathesius byl evangelický kněz, který se v roce 1529 se seznámil s Lutherem. V roce 1541 přijel jako evangelický kněz do Jáchymova a šířil zde Lutherovo učení, 1545 se stal pastorem a kázal v kostele sv. Jáchyma a sv. Anny. Od roku 1532 byl rektorem Latinské školy, založil v roce 1531 matriku sňatků, která je nejstarší dochovanou matrikou v Čechách a až do své smrti byl kronikářem města. Zemřel 7. října 1565. Dopoledne se od 10 hodin uskuteční v evangelickém kostele slavnostní mše. Konferenci o Mathesiovi doprovází výstava. Přednáška v Královské mincovně začíná ve 14 hodin. (Muzeum Královská mincovna Jáchymov)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek