Vlčtejn

29. 1. 2016 - Přednáška Mgr. Josefa Koželuha z Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. zaměřená na držitele hradu, uzavření tzv. „vlčtejnské smlouvy“ (podle Františka Palackého), založení, činnost a představitele Spolku pro záchranu hradu Vlčtejna a popis jednotlivých hradních objektů včetně archeologických nálezů se koná 24. 5. 2016 od 17 hodin. (Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.)