27. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2016

15. 6. 2016 - 16. 6. 2016 - 30. 10. 2016 Mezinárodní bienále grafického designu Brno již více než padesát let reflektuje dění a proměny vizuální kultury. Řadí se mezi nejstarší a nejvýznamnější akce tohoto druhu na světě. 27. ročník Bienále Brno se bude zabývat klíčovými pojmy současného grafického designu a vizuální komunikace. Volně tak navazuje na 25. ročník, který otevřel bienále všem formám grafického designu, a zejména pak na minulý, tematicky zaměřený ročník, věnovaný grafickému designu, vzdělávání a školám. Je možné popisovat nové věci starými slovy. Nadcházející ročník bienále reaguje na proměny a stav současného grafického designu; jeho množství, rozmanitost, nepřehlednost či zdánlivou povrchnost. Jeho ambicí bude postihnout v obecné i v subjektivní rovině některé z pojmů, které současný grafický design definují nebo ovlivňují. Pokusí se tak pro návštěvníka rozkrýt a pojmenovat jeho základní parametry, aktuální témata a motivace. Program: Mezinárodní přehlídka soubory, edice, vizuální identity, dlouhodobé spolupráce Které zrcadlo chceš olizovat? Výstava mezi realitou a fikcí, situovaná v reálném a fiktivním prostoru Souborné dílo Čestné uznání mezinárodní poroty 26. Bienále Brno 2014 Zdeněk Ziegler Osobnosti českého grafického designu Studovna Tabula rasa: Propojené světy aneb manýrismus designu Sympozium 17. - 19. června 2016 Setkání s Bienále Brno 30. září - 2. října 2016 Off Program (Moravská galerie v Brně, Pražákův palác)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek