Martin Rajniš: První architektura

15. 6. 2016 - 29. 4. – 6. 11. 2016 Výstava představuje práci jednoho z nejinspirativnějších architektů současné české scény, Martina Rajniše. Postihuje jeho osobní vzpouru vůči diktátu výrobců stavebních hmot, stavebních norem a konzumnímu životnímu stylu. Ukazuje osobní cestu za nalezením polohy architektury, která by byla blíže přírodě, ale i jejím uživatelům. Inspirace primitivními či lidovými konstrukčními postupy také nově tematizuje práci Dušana Jurkoviče. (Moravská galerie v Brně, Jurkovičova vila)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek