Mezinárodní přehlídka. Soubory, edice, vizuální identity, dlouhodobé spolupráce

15. 6. 2016 - 16. 6. – 30. 10. 2016 Tradiční součást bienále, mezinárodní přehlídka, je zaměřena na projekty z oblasti grafického designu, které svým rozsahem tvoří menší celky nebo soubory – edice, vizuální identity, dlouhodobé spolupráce – tedy ukázky jednotného přístupu zahrnující spektrum aplikací, médií či technik. Záměrem je představit reprezentativní výběr projektů v celé jejich šíři a umožnit tak hlubší vhled do profese grafického designéra. Mezinárodní přehlídka představuje 46 prací od 68 autorů z 15 zemí, oceněné pětičlennou mezinárodní porotou, sestavenou z významných osobností grafického designu. Porota posoudila především přístupy a způsoby řešení konkrétních zadání a estetickou a funkční kvalitu artefaktů, to vše též s ohledem na prostorové možnosti výstavních sálů Uměleckoprůmyslového muzea. (Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek