Vernisáž / Opening * Aristokracie vkusu. Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat ze

5. 12. 2016 - Místodržitelský palác / Governor´s Palace (Moravské náměstí 1a, Brno) Vernisáž / Opening: 15. 12. 2016, 18 h / 6 pm Dětská vernisáž / Opening for children: 15. 12. 2016, 16 h / 4 pm *CZ* *ARITOKRACIE DUCHA A VKUSU. OBRAZÁRNA ZÁMKU RÁJEC NAD SVITAVOU A SBĚRATELSTVÍ KNÍŽAT ZE SALM-REIFFERSCHEIDTU / 16. 12. 2016 – 16. 4. 2017 Sběratelství moravské větve starohraběcího a knížecího rodu Salm-Reifferscheidtů v období od roku 1763 až do závěru 19. století je představeno prostřednictvím pestrého výběru významných či jinak pozoruhodných artefaktů. Vystaven bude také nově nalezený a zrestaurovaný dětský portrét Karla starohraběte ze Salm-Reifferscheidtu z roku 1879, jehož autorem je významný švýcarský symbolista Arnold Böcklin. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/hang-in-there.aspx?lang=cs * HANG IN THERE. ATELIÉR MÓDNÍ TVORBY VŠUP / 16. 12. 2016 – 5. 2. 2017 Šest odlišných autorských přístupů oděvní tvorby v šesti modelových situacích. Oděv se stává prodlouženou rukou naší osobnosti. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/aristokracie-vkusu.aspx?lang=cs *EN* * ARISTOCRACY OF TASTE. THE PICTURE GALLERY IN RÁJEC NAD SVITAVOU CHATEAU AND THE COLLECTING ACTIVITIES OF THE PRINCESS OF SALM-REIFFERSCHEIDT / 16. 12. 2016 – 16. 4. 2017 Art collected by the Moravian branch of the old noble family of counts and princes of Salm-Reifferscheidt covering a period from 1763 to the end of the 19th century is presented through a varied selection of valuable or otherwise remarkable artefacts. One of the exhibits is a recently found and restored portrait of Karel Count of Salm-Reifferscheidt from 1879 painted by the important Swiss symbolist Arnold Böcklin. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/aristokracie-vkusu.aspx?lang=en * HANG IN THERE. FASHION DESIGN STUDIO OF THE AAAD / 16. 12. 2016 – 5. 2. 2017 Six different approaches to fashion design in six model situations. Clothes as an extension of our personality. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/hang-in-there.aspx?lang=en (Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek