KONCERT PRO HOUSLE A KLAVÍR s uvedením „stoleté sonáty“ B. Martinů

19. 8. 2019 - Petr Maceček - housle Pavel Voráček - klavír Houslista Petr Maceček a klavírista Pavel Voráček provedli v Poličce 8. listopadu loň-ského roku slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československa. Při této příleži-tosti vyslovil pořadatel koncertu přání, zda by umělci nemohli v příštím roce přispět k oslavě dalšího stého výročí, tentokrát mnohem méně významného, ale nepochybně atraktivního pro posluchače, kteří se zajímají nejen o vrcholnou tvorbu Bohuslava Martinů, ale také o skladby stojící na prahu jeho uměleckého vývoje. Počátkem roku 1919 totiž mladý Martinů napsal Sonátu C dur pro housle a klavír, kterou podle jedné ze svých kreseb „vysypal z rukávu“, a na jejímž urychleném provedení trval, i kdyby se měl Stanislav Novák (houslista, jemuž byla spolu s klavíristou Karlem Šolcem vě-nována) „rozkrájet na malé kousky“. I když se Novák nakonec nerozkrájel a Martinů se premiéry skladby ani nedožil, sonáta neupadla v zapomnění a po mnoha letech se dočkala hudební nahrávky i koncertních provedení. Není to ještě známý Martinů z pozdějších let, ale možná i proto lze poslech této poměrně rozsáhlé skladby po-jmout jako dobrodružnou cestu, během níž se můžeme setkat (slovy prof. Mihuleho) s virtuózním pojetím obou nástrojů, invenčním bohatstvím, rozmáchlými melodickými myšlenkami, dramatickými gesty i písňovou lyrikou, jež ve výsledku symbolizují pře-devším „svěží citovost mládí“. Díky vstřícnosti umělců nyní zazní sonáta v rodném městě autora, a to spolu s jeho Českou rapsodií z roku 1945, která připomene osobi-tý hudební rukopis již světově proslulého skladatele. Program koncertu doplní Soná-ta pro housle a klavír č. 7 c moll Ludwiga van Beethovena. Koncert se koná ve čtvrtek 26. září 2019 od 18.00 hodin v hudebním sále cen-tra. Vstupné: 90,- Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ. (Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek