EHD v Žatci 2019

22. 8. 2019 - PROGRAM EHD V ŽATCI - téma: Památky a zábava 14. ZÁŘÍ 2019 13:00 – 18:00 Otevřené objekty: Hlavní budova muzea, Husova 678 13:00 Když jsem šel poprvé do školy - vernisáž výstavy slabikářů z celého světa ze sbírky Ing. Zdeňky Markovičové z Vyškova 13:30 - 18:00 dílničky pro děti 16:00 scéna příjezdu krále Fridricha Falckého do Žatce s tancem a dobovou hudbou v podání spolku Plzeňští a ZUŠ Žatec Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Hošťálkovo náměstí - prohlídky kostela, včetně vstupu na kúr - varhanní hudba a povídání s M. Ryskou Městské divadlo Žatec, Dvořákova 37 - výstava ke 170. výročí žateckého divadla - prohlídky Brázdovy opony Žatecké dvorky 1. KULINÁŘSKÝ, Josefa Hory 95 - stánky s občerstvením: SOU a SOŠ Žatec, tradiční maďarské trdelníky, Pivovar Siřem, Mňamky od zrzky 2. ARCHEOLOGICKÝ, Hošťálkovo náměstí 135 - archeologická výstava a keramické dílničky 3. HUDEBNÍ (PESTROFEST), Hošťálkovo náměstí 136 14:30 The Little Bit Band 16:00 Majerovy brzdové tabulky 17:30 Frajara putika 19:00 Bug n Dub 20:30 Brass Band Rakovník 4. BANÁNOVÝ, Hošťálkovo náměstí 64 - promítání fotografií z koncertů v Banánu 1993 - 2004 5. HISTORICKÝ, Náměstí Svobody 53 a 54 - rychlokurz gotického tance v režii souboru Mariane z Libčice nad Vltavou - Gymnázium Žatec: interaktivní historický kvíz - občerstvení GSOŠ Podbořany 6. KNIHOVNICKÝ, Náměstí Svobody 52 - Městská knihovna Žatec: tvořivé dílny pro děti a výroba vlastní placky pomocí razidla, čítárna na hradbách, společné bubnování - Kamarád Lorm: prodej výrobků ze své dílny 7. DUHOVÝ, Náměstí Svobody 149 - malování Ebru s Tess Cemelovou - sraz "slimerek" @slimeapplle a @slime_by_annazonka a další - prodej slizů, povídání a soutěže 8. FARMÁŘSKÝ A PÍSNIČKOVÝ, Jiráskova 151 - prodej produktů z farmy Štastný Radíčeves - písničkářka Jolana 9. PUTOVNĚ VÝSTAVNÍ, Náměstí Svobody 1 14:00 vernisáž výstavy Má vlast cestami proměn 10. KAVÁRENSKÝ, Náměstí Svobody 43 - Vladimír Vlach: #zateckedrobnosti, výstava fotografií - hudební produkce na pianino - představení projektu Piano od Elišky - Vičické vinařství Mikulášek: zpracování hroznů, ochutnávka vín, hroznového moštu a burčáku - občerstvení od místních farmářů a výrobců potravin 11. VIZIONÁŘSKÝ, Náměstí Svobody 9 - A dál? + NPÚ: diskuze na téma Žatec a UNESCO - sběr podnětů do pocitové mapy města - Žatecké domy očima studentů FA ČVUT: výstava absolventských prací BUSKING SCÉNA V PODLOUBÍ v režii spolku ŽOK 13:00 Jakub Rudolf / Miroslav Čermák 15:00 Barbaruna 16:30 Ukulele Jack 12. ODDYCHOVÝ, Dvořákova 31 (proti divadlu) - Koně Žatec - Stáj Bezděkov - projížďky a povídání - občerstvení od p. Kákony - obří bubliny - prezentace spolku Občasné sdružení 13. TVOŘIVÝ, Dvořákova 24 - prezentace ZŠ a MŠ Dvořákova - výtvarná a hudební tvorba žáků školy, tvořivé dílny a soutěže - prodejní stánky - originální zero waste textil, dekorace z pískovce... 14. EKOVÝCHOVNÝ, za kuželnou - Město Žatec: poznávání částí přírody a osvěta třídění odpadů: bioodpad, proč jej třídit, jak vyrábět kompost, ukázky kompostování,    jeho základní pravidla, jak kompost využít a co se v něm děje 15. CHMELOVÝ, Masarykova 356 13:00 - promítání filmu Starci na chmelu - promítání krátkých filmů o Žatci a chmelu - prohlídky výstav o dějinách sladovnictví - chrámové pivo z Pivovaru U Orloje 16. HASIČSKÝ, Chmelařské náměstí 347 - prezentace Hasičů Žatec, ukázky techniky ... 17. KAKTUSÁŘSKÝ, Masarykova 337 - prohlídky sbírky sukulentů a kaktusů M. Kaloše 18. POTISKOVÝ, Náměstí Prokopa Velkého 1950 - AKCE KANÁL: výtvarná dílna pro děti i dospělé = kanálové poklopy jako grafická matrice s Alicí Tomáškovou a Ivou Mottlovou - trička a plátěné tašky možné zakoupit i na místě Změna programu vyhrazena, vstupné dobrovolné Na akci spolupracují: Město Žatec, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Základní umělecká škola Žatec, Gymnázium Žatec, GSOŠ Podbořany, ZŠ a MŠ Dvořákova Žatec, SČMSD SOŠ a SOU Žatec, Galerie Sladovna Žatec, Chrám chmele a Piva, Městské divadlo Žatec, Městská knihovna Žatec, Národní památkový ústav Praha, A dál?, Občasné sdružení Žatec, Žatecký Okrašlovací Kolektiv, Budík Žatec Všem děkujeme za pomoc :) (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec)