Přejmenování místních jmen německých obcí po roce 1945

9. 5. 2013 - Přednášející: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR a Mgr. Jiří Jelínek, archivář Státního okresního archivu Jihlava Legislativní cesta k proměně místních jmen v českých zemích ve smyslu jejich počešťování byla nastartována již počátkem 20. let 20. století. Její vrchol nastal v letech 1945 až 1949. Tím že „prvorepublikový“ legislativní postup byl po roce 1945 nahrazen pouze byrokratickým, ztratil svoji přirozenou legitimitu, kterou každé změně ve veřejném prostoru propůjčují její oponenti. Zásadní proměna místních názvů nastala po odsunu německého obyvatelstva. V důsledku vysídlení německého obyvatelstva po roce 1945 zaniklo kolem 3000 obcí, částí obcí a samot. Názvy zbylých více než pěti set německých obcí byly do počátku 50. let 20.století zcela počeštěny. Tvorba nových českých místních názvů byl sice odborně tvůrčí, ale přesto velmi často značně voluntaristicky pojatý proces, jehož odbornými garanty byli čeští archiváři a jazykovědci. Přednáška se koná ve středu 15. května v 17 hodin v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava. (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek