Karlín – nejstarší předměstí Prahy

3. 10. 2011 - Cílem výstavy je seznámit širokou veřejnost s historickým a kulturním dědictvím perspektivní pražské čtvrti Karlín. Po povodni roku 2002 prochází Karlín razantními stavebními proměnami, které stále výrazněji směřují k přeměně nejstaršího pražského předměstí ve výraznou prosperující pražskou čtvrť. Zvláště proto je prospěšné představit občanům i investorům historický kontext tohoto místa. Muzeum hlavního města Prahy - hlavní budova, do: 06. 11. 2011

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek