výstava Baťa: boty všem!

18. 5. 2022 - Výstava mapuje dějiny firmy Baťa od jejího založení v roce 1894, kdy bylo třem členům rodiny Baťů, Antonínovi, Anně a Tomášovi, vydáno živnostenské povolení k provozování ševcovské činnosti ve Zlíně, přes veřejnou obchodní společnost ke vzniku akciové společnosti v roce 1931 až do jejího znárodnění v roce 1945. (Muzeum zámecký areál Ctěnice)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek