Přednáška Dům a autenticita. Přidaná hodnota nebo nepříjemná zátěž?

15. 9. 2023 - 20. 09. 2023 17:00 Přednášející: Ing. arch. Petr Krajči Pojem „autentičnosti“ se dnes objevuje ve veřejném prostoru poměrně často a stále častěji je používán i v oblasti masové kultury a zábavního průmyslu. Setkáváme se s ním také v odbornějších textech, podcastech a videích. Autenticita v nejširším slova smyslu byla také jedním z klíčových pojmů projektu obnovy Müllerovy a Rothmayerovy vily, dvou veřejně přístupných památek moderní pražské architektury. Vynaložené úsilí, věnované projektu a později dlouhodobé udržitelnosti návštěvnického zájmu, ukazují jasně na důležitost respektu k fenoménu autenticity při obnově památek. V souvislosti s tím získává na významu otevřená diskuse o různých přístupech ke vzniku a správnému provozování těchto „Hausmuseí“. Jádrem první přednášky našeho nového cyklu „Paměť domů.“ bude nejen úvaha o důležitosti autenticity v procesu obnovy památek a definice různých podob autenticity, ale také zkušenosti s jejím respektováním nebo obnovováním. Místo konání: Studijní a dokumentační centrum Norbertov vstupenku lze zakoupit na: eshop.muzeumprahy.cz (Muzeum Norbertov)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek