Bonus v prohlídkovém okruhu Clam-Gallasova paláce

15. 12. 2023 - 8. 12. 2023 – 14. 2. 2024 Přijďte si prohlédnout předměty z našich sbírek – palácový betlém a vějíře z 18. století v rámci prohlídkového okruhu. (Clam-Gallasův palác)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek