40 let Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

6. 10. 2014 - Do 30. listopadu potrvá výstava připravená u příležitosti výročí rozsáhlou oblast chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Výstava představuje Slavkovský les s jeho nejvýznamnějšími přírodními a kulturními hodnotami, pro které se stal chráněnou krajinnou oblastí. Přibližuje samotný proces vyhlášení CHKO včetně významných osobností, které stály u jejího vzniku, významné události z historie ochrany přírody v regionu a historii časopisu Arnika. Výstavu doplňují dobové dokumenty, fotografie, ukázky hornin, preparáty živočichů a herbářové položky vztahující se k místní přírodě. (Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek

Přiložený obrázek

Přiložený obrázek