Aktuality - Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác

Vernisáž / Opening * Aristokracie vkusu. Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat ze

5. 12. 2016 - Místodržitelský palác / Governor´s Palace (Moravské náměstí 1a, Brno) Vernisáž / Opening: 15. 12. 2016, 18 h / 6 pm Dětská vernisáž / Opening for children: 15. 12. 2016, 16 h / 4 pm *CZ* *ARITOKRACIE DUCHA A VKUSU. OBRAZÁRNA ZÁMKU RÁJEC NAD SVITAVOU A SBĚRATELSTVÍ KNÍŽAT ZE SALM-REIFFERSCHEIDTU / 16. 12. 2016 – 16. 4. 2017 Sběratelství moravské větve starohraběcího a knížecího rodu Salm-Reifferscheidtů v období od roku 1763 až do závěru 19. století je představeno prostřednictvím pestrého výběru významných či jinak pozoruhodných artefaktů. Vystaven bude také nově nalezený a zrestaurovaný dětský portrét Karla starohraběte ze Salm-Reifferscheidtu z roku 1879, jehož autorem je významný švýcarský symbolista Arnold Böcklin. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/hang-in-there.aspx?lang=cs * HANG IN THERE. ATELIÉR MÓDNÍ TVORBY VŠUP / 16. 12. 2016 – 5. 2. 2017 Šest odlišných autorských přístupů oděvní tvorby v šesti modelových situacích. Oděv se stává prodlouženou rukou naší osobnosti. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/aristokracie-vkusu.aspx?lang=cs *EN* * ARISTOCRACY OF TASTE. THE PICTURE GALLERY IN RÁJEC NAD SVITAVOU CHATEAU AND THE COLLECTING ACTIVITIES OF THE PRINCESS OF SALM-REIFFERSCHEIDT / 16. 12. 2016 – 16. 4. 2017 Art collected by the Moravian branch of the old noble family of counts and princes of Salm-Reifferscheidt covering a period from 1763 to the end of the 19th century is presented through a varied selection of valuable or otherwise remarkable artefacts. One of the exhibits is a recently found and restored portrait of Karel Count of Salm-Reifferscheidt from 1879 painted by the important Swiss symbolist Arnold Böcklin. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/aristokracie-vkusu.aspx?lang=en * HANG IN THERE. FASHION DESIGN STUDIO OF THE AAAD / 16. 12. 2016 – 5. 2. 2017 Six different approaches to fashion design in six model situations. Clothes as an extension of our personality. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/hang-in-there.aspx?lang=en (Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác)

Cena profesora Jindřicha Halabaly 2016

4. 10. 2016 - 9. 11. – 28. 11. 2016, Místodržitelský palác – SÁL Č. 6 Prezentace nejlepších studentských projektů v oblasti designu nábytku a interiéru, přihlášených do 12. ročníku mezinárodní soutěže o cenu spjatou se jménem významného designéra, publicisty, teoretika a pedagoga Jindřicha Halabaly. (Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác)

Barevná dopoledne pro děti

27. 7. 2016 - A jako abeceda, K jako kniha, P jako plakát! Až do konce září se každý čtvrtek od 10 do 11.30 hodin těšíme na nádvoří Místodržitelského paláce na všechny zvídavé a tvořivé děti ve věku od 3 do 7 let a jejich rodiče. Výtvarné dílny jsou inspirovány tématy 27. ročníku Mezinárodního bienále grafického designu Brno. Vstupné je 60 Kč, rodič zdarma, druhé dítě 30 Kč. Bližší informace a rezervace místa na edukace@moravska-galerie.cz nebo na 532 169 146. Termíny pro srpen a září: 4. 8. 2016, Barevná dopoledne: K jako koláž 11. 8. 2016, Barevná dopoledne: K jako kniha 18. 8. 2016, Barevná dopoledne: O jako obraz 25. 8. 2016, Barevná dopoledne: P jako písmeno 1. 9. 2016, Barevná dopoledne: P jako plakát 8. 9. 2016, Barevná dopoledne: S jako slovo 15. 9. 2016, Barevná dopoledne: T jako tisk 22. 9. 2016, Barevná dopoledne: V jako výstava 29. 9. 2016, Barevná dopoledne: Z jako země (Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác)

Nominace!!! Národní cena za studentský design

27. 7. 2016 - 16. 9. - 30. 10. 2016 vernisáž: 15. 9. 2016, 18 hod Výstava uvádí práce studentů designu, které byly nominovány a oceněny v letošním ročníku soutěže o Národní cenu za studentský design. V tomto roce dala cena prostor oborům spojeným s vizuální komunikací. Soutěž je anonymní, přihlášené práce hodnotí tři nezávislé poroty složené z renomovaných pedagogů, designérů a respektovaných osobností oboru. (Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác)

Off program

15. 6. 2016 - 16. 6. – 30. 10. 2016 Off program je koncipován jako otevřený prostor věnovaný workshopům, intervencím a jiným oborovým prezentacím. Tentokrát je zaměřen na výstavní projekty a hledání nových forem prezentace interpretace grafického designu. Za obsah akce ručí její autoři. Změna programu vyhrazena. (Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác)

Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938–1945

29. 6. 2015 - Projekt Galerie výtvarného umění v Chebu a Moravské galerie v Brně ve spolupráci s Národní galerií v Praze mapuje dosud neznámou kapitolu česko-francouzských vztahů ve výtvarném umění a prezentuje díla českých umělců, kteří prožili druhou světovou válku ve Francii. (Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác)