Aktuality

Templum historicum et archaeologicum Boleslaviense

3. 8. 2011 - Multimediální muzejní expozice věnovaná dějinám Mladé Boleslavi od pravěku po rok 1600. O víkendech možnost prohlídky muzejní expozice zábavnou formou o „Glejt znalostní“. Městský palác Templ, Krajířova, Mladá Boleslav, otevřeno út–ne 9.00–12.00, 13.00–16.00

Zveme Vás na FRENŠTÁTSKOU MUZEJNÍ NOC

3. 8. 2011 - FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC, Čtvrtek 11. srpna 2011 od 16.00 do 22.00 hodin, v prostorách frenštátského muzea * Virtuální výstava retrospektivních fotografií * * Střelba na laserové střelnici pro děti * * Prohlídka výstav a expozic * * Hudební program * 16.30 – Projekce dokumentu Jana Špáty Mezi světlem a tmou 17.00 – Komentovaná prohlídka výstavy Lidé Třineckých železáren s jejím autorem Jindřichem Štreitem 18.30– Milada Umlaufová a přátelé (folk) 20.30 – P.A.C. (postapokalyptické country) www.muzeumfrenstat.cz/

Ke slávě a chvále – 1000 let duchovní kultury na Moravě

3. 8. 2011 - Stálá expozice Arcidiecézního muzea je sestavena do dvou základních okruhů, z nichž první nazvaný Umění olomoucké diecéze je koncipován chronologicky a zahrnuje všechny umělecké obory (architektonické fragmenty, malířství, sochařství, umělecké řemeslo – zlatnické práce i textilie, aj.). Počátek se odvíjí od románského umění a aktivit biskupa Jindřicha Zdíka (1126–1150), přes prezentaci raně gotických památek, umění vrcholné gotiky lucemburské éry s jeho vyvrcholením v krásném slohu. Pozdně gotické práce seznamují s vlivy nizozemského realismu a monumentální tvorbou počátku 16. století, stejně jako se specifickým fenoménem historismu 17. století navazujícím na tradici gotiky. Od umění manýrismu přechází expozice k ranému, vrcholnému a pozdnímu baroku a ke sklonku 18. století. Součástí prohlídkové trasy je přitom také Románský biskupský palác (dříve známý jako Přemyslovský palác), který je však otevřen pouze během letní turistické sezony (1. 5. - 31. 10.). Nejvýznamnější románská stavební památka palácového typu v českých zemích, jež na dlouhá staletí upadla do zapomnění, byla „objevena“ v roce 1867 při opravě části katedrály sv. Václava. Vžité pojmenování Přemyslovský palác vzniklo díky domněnce, že se jednalo o sídlo olomouckých údělných knížat z dynastie Přemyslovců. Roku 1962 byl románský palác prohlášen národní kulturní památkou a v roce 1995 byl národní kulturní památkou prohlášen celý bývalý Přemyslovský hrad, který zahrnuje okrsek dómského návrší s metropolitní katedrálou, románským biskupským palácem, kapitulním děkanstvím a dalšími stavbami. Dosavadní archeologické, historické a uměleckohistorické výzkumy snesly množství poznatků, z nichž vyplývá, že románský palác vznikl těsně před polovinou 12. století v době episkopátu biskupa Jindřicha Zdíka (asi 1080–1150), který dokončil stavbu kostela sv. Václava a v jeho sousedství nechal postavit reprezentační sídlo. Do dnešních dnů se však po sérii požárů dochovalo pouze torzo původní stavby. V dalším expozičním okruhu Arcidiecézního muzea Olomouc nazvaném Sběratelství olomouckých biskupů je představena obrazová kolekce zahrnující významná díla italské, nizozemské i středoevropské provenience. Původ sbírky sahá do 17. století a tvoří jednu z nejkvalitnějších středoevropských kolekcí starého malířství. Další stránku arcibiskupského sběratelství naznačují soubory slonovinových řezeb a numismatických památek. Expozici doplňují navazující tématické celky. Speciální prostory Kabinetu textilu a trezorové Klenotnice představují unikátní výběr liturgických textilií a zlatnických předmětů z období gotiky až baroka. Archeologické nálezy podchycují bezmála šest tisíc let osídlení Olomoucka a význam lokality ve velkomoravské době. Představena je rovněž samotná instituce arcibiskupství, osobnosti jednotlivých biskupů a arcibiskupů jako významných iniciátorů kulturních aktivit v rámci celé diecéze. Zvláštní místo je věnováno i významným kapitolám z hudebních dějin diecéze s důrazem na mecenát olomouckých biskupů a arcibiskupů. Prostor kaple sv. Barbory seznamuje prostřednictvím liturgických předmětů s principy bohoslužebné praxe a jejího symbolického jazyka v kontextu církevního roku. Stálá expozice je budována jako dílčím způsobem proměnlivá tak, aby postupně představovala umělecké dědictví arcidiecéze v co nejširším záběru. Arcidiecézní muzeum, Václavské náměstí 3, Olomouc, www.olmuart.cz

Stále přidáváme nové a nové muzea

19. 7. 2011 - Děkujeme za podněty na nová muzea která nám posíláte, portál je zcela nový a behěm nekolika dnů již začne fungovat automatické přidávání muzeí ze strany uživatelů. Chystáme i další možnosti v podobě si pod svým účtem upravovat vytipovaná muzea a to jak pro provozovatelé samotných muzeí tak i jednotlivce kteří se budou rádi podílet na nových informacích jednotlivých muzeí.

Upozorňujeme

5. 7. 2011 - Speciální výstavní akce v muzeu Harley Davidson se koná od 11.6. do 21.8.2011

Přidáno 5 nových muzeí na podnět uživatelů

2. 7. 2011 - Přidáno 5 nových muzeí na podnět uživatelů, připravujeme sekci pro přidávání muzeí přímo od uživatelů

Spuštění projektu MUSEUM.cz - rozcestníku napříč českými muzei

1. 7. 2011 - Vítáme Vás na portálu Museum.cz, rozcestníku napříč českými muzei, jako první a jediný portál v ČR Museum.cz nabízí přehled a detailní informace o všech dostupných muzeích které se nacházají v České republice.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109  


שיש למטבחים
תיקון ביוב
מערכת ישיבה
best ias coaching centre in kolkata
דירות דיסקרטיות