Aktuality

VÝSTAVA NA ZÁMKU - SLEZSKÉ RUDOLTICE

2. 6. 2013 - Zveme Vás srdečně na naši další výstavu, ve spolupráci s obcí Slezské Rudoltice, Krnovským muzeem a Bruntálským vlastivědným muzeem, připravuje expozici ohýbaného nábytku. Jedna část expozice je koncipována jako náhled do interiéru ke konci 19. stol., druhá část je stavěna jako přehled firem, které vyráběly nábytek z ohýbaného dřeva: Gebrüder Thonet, J & J Kohn, L.A. Bernkop, Mundus, D.G. Fischel a jiné. We invite you cordially to our next show, in cooperation with the municipality Silesian Rudoltice, Krnov Bruntálský homeland museum and museum prepares exposure bentwood furniture. One part of the exhibition is conceived as a preview to the interior of the end of the 19th cent., the second part is built as a list of companies that produced bentwood furniture: Gebrüder Thonet, J & J Kohn, L.A. Bernkop, Mundus, D.G. Fischel and others. . Sponzor: PRETTY LADY, kosmetické a solární studio, Bruntál. ATIS, cestovní kancelář, Bruntál. Mediální partner: regionální DENÍK, Místní kultura.cz, Museum.cz Dále nás podporují: Neziskovky.cz, JŠ-INMAT, HEDA o.s. . Expozice bude přístupná od 1. června 2013. The exhibition will be open from 1 June 2013. Výstava je součástí zámecké prohlídky. The exhibition is part of the castle tour. (Muzeum nábytku)

Zahájení sezóny 2013 na zámku v Janovicích

28. 5. 2013 - 7. a 8. června bude zahájena sezóna na zámku v Janovicích loučovým průvodem, historickým festivalem s šermíři, jarmarkem a dobovou hudbou a vernisáží výstav řemesel a dětských výtvarných prací.

Zámecká sezóna v 2013 Janovicích

28. 5. 2013 - V průběhu celého léta bude zpřístupněn veřejnosti zámek v Janovicích u Rýmařova prostřednictvím pravidelných prohlídek a řady kulturních akcí. Více informací na plakátech a na webových stránkách muzea www.muzeumrymarov.cz. (Městské muzeum Rýmařov)

Tři a jeden

27. 5. 2013 - Městské muzeum Rýmařov Vás srdečně zve na výstavu obrazů nazvanou Tři a jeden. Zhlédnout můžete díla Adély Janské, Jkuba Čušky, Janky Pirchalové a Lucie Horákové. Vernisáž se bude konat 6. června v 18 hodin a výstava potrvá do 29. června 2013. (Městské muzeum Rýmařov)

Apollo: Velké sny a tvrdá realita

9. 5. 2013 - V Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava se v sobotu 18. května v 18 hodin koná přednáška Ing. Tomáše Přibyla, předního českého popularizátora kosmonautiky, s názvem Apollo: Velké sny a tvrdá realita. (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Přejmenování místních jmen německých obcí po roce 1945

9. 5. 2013 - Přednášející: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR a Mgr. Jiří Jelínek, archivář Státního okresního archivu Jihlava Legislativní cesta k proměně místních jmen v českých zemích ve smyslu jejich počešťování byla nastartována již počátkem 20. let 20. století. Její vrchol nastal v letech 1945 až 1949. Tím že „prvorepublikový“ legislativní postup byl po roce 1945 nahrazen pouze byrokratickým, ztratil svoji přirozenou legitimitu, kterou každé změně ve veřejném prostoru propůjčují její oponenti. Zásadní proměna místních názvů nastala po odsunu německého obyvatelstva. V důsledku vysídlení německého obyvatelstva po roce 1945 zaniklo kolem 3000 obcí, částí obcí a samot. Názvy zbylých více než pěti set německých obcí byly do počátku 50. let 20.století zcela počeštěny. Tvorba nových českých místních názvů byl sice odborně tvůrčí, ale přesto velmi často značně voluntaristicky pojatý proces, jehož odbornými garanty byli čeští archiváři a jazykovědci. Přednáška se koná ve středu 15. května v 17 hodin v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava. (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Báječné Peru

9. 5. 2013 - V třešťském muzeu se 17. května v 17 hodin koná přednáška Báječné Peru. Klára a Pavel Bezděčkovi přiblíží posluchačům své zážitky ze své druhé výpravy do Peru věnované zejména Amazonii a pobřeží Tichého oceánu. Vyprávění bude doplněno stovkami fotografií a krátkými videozáznamy. Po přednášce bude otevřena i stejnojmenná výstava, na které bude představen soubor fotografií ze dvou loňských výprav do Peru. Na snímcích bude možno spatřit vrcholy i horská jezera And, deštný prales na přítocích Amazonky, pouště i pobřeží Tichého oceánu a řadu dalších zajímavých záběrů. Výstava trvá do 14. června. (Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť)

Všichni jsme stvořeni z lásky

9. 5. 2013 - Mezinárodní výstava prací členů surrealistické skupiny Stir-up a jejich hostů /39 vystavujících z 12zemí/. Vernisáž výstavy se uskuteční 24. května v 19:30 v rámci Muzejní a galeriní noci. Autorem konceptu výstavy a textu v katalogu je Arnost Budik žijící od konce 60. let se svou ženou a synem v Belgii. V polovině 60. let se kontaktoval dopisem se zakladatelem surrealismu André Bretonem, a záhy, po jeho smrti, i s francouzskými surrealisty. V roce 1967 založil v Brně skupinu Lacoste, jejímiž členy se stali i dva studenti dějin umění Václav Pajurek (dnes PhDr., kurátor Ostravského muzea) a Jiří Havlíček (dnes docent a vedoucí sekce dějin umění katedry Vv na PdF MU v Brně). K nim se připojil ak. mal. Josef Kremláček (jehož k surrealismu přivedlo mj. i studium na VŠUP, kde studoval v ateliéru Adolfa Hoffmeistera – předválečného člena čs. surrealistů). Kromě prací výše uvedených představuje na výstavě své básně-objekty i Pavel Řezníček, autor mnoha sbírek poezie, několika knih beletrie, jehož díla vyšla i v zahraničí, a který publikoval v řadě mezinárodních sborníků. Dále se zde představí Vladimír Kubíček – grafik a básník, jehož velká retrospektivní výstava proběhla letos v Ostravském muzeu a malíř Zdeněk Píža, jenž svým rukopisem a náměty naplňuje veristickou polohu surreálného zobrazování. Výstavu obohatí celá řada dalších českých tvůrců, o nichž zde dále nepíšeme jen z důvodu nedostatku místa. Ze zahraničních přizvaných hostů upozorňujeme například na nestora poválečného surrealistického hnutí v Portugalsku Artura Manuela do Cruzeiro Seixas nebo na Miguela de Carvalho, představitele střední generace portugalských surrealistů, který se před dvěma lety v Praze na Novoměstské radnici představil velkou výstavou koláží a objektů „Noční zahrady“. Velmi významná je účast Aube Elléouët (dcery André Bretona), současné pařížské výtvarnice a nakladatelky série surrealistických monografií. Výstava představí díla dalších hostů z Belgie, Chile, Kostariky, Nizozemí, Rakouska, Slovenska, Turecka, Ukrajiny a Velké Británie. Výstava v prostorách muzejních arkád potrvá do 21. července. (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Oslavy osvobození s doprovodným programem

7. 5. 2013 - Nová turistická sezóna Muzea na demarkační linii v Rokycanech bude slavnostně zahájena dne 11.5.2013 doprovodným programem k 68. výročí osvobození Československa. V pohybu uvidíte exponáty, které se zúčastnily natáčení filmů jako např. Kolja, Obecná škola, Tmavomodrý svět, Tobruk, Obchodník se smrtí, Lidice. Akce bude zahájena ve 12,30 hod. a probíhat bude až do pozdních večerních hodin. Připraven je bohatý doprovodný program jehož součástí bude mimo jiné rekonstrukce historických událostí na demarkační linii v květnu 1945, ukázka bojové součinnosti těžké vojenské techniky, výcviku psů a jízd vojenské historické techniky v terénu. Připraven je již tradiční soutěžní program pro děti včetně výtvarné dílny, který bude zakončený táborákem s možností opékání uzenin. Novinkou bude komentovaná prohlídka s průvodcem vnějších a zejména nových vnitřních multimediálních expozic projektu „Nikdo nemá právo zapomenout“ a prohlídky dobových táborů jednotek Stráže obrany státu, Wehrmachtu. Součástí programu bude také beseda s využitím audiovizuální techniky „Pevnostní systémy Československa 1936 – 38, 1953 – 70 a Válečné hroby a jejich příběhy“. Přijďte prožít zajímavé odpoledne společně se svými dětmi. Z bohatého programu si určitě vybere každý od těch nejmenších až po pamětníky událostí II. světové války. Vstupné: Dospělí 50,- Kč, Děti 6 – 15 let 30,- Kč, Rodinné 120,- Kč Více na http://www.bahna.eu/muzeum/akce-2013.htm (Muzeum na demarkační linii v Rokycanech)

Ztracena v čase

2. 5. 2013 - Srdečně Vás zveme na absolventskou výstavu Kateřiny Chudé Ztracena v čase. Vernisáž se bude konat 14. května 2013 v 16:30 v galerii Pranýř v Městském muzeu Rýmařov. Výstava potrvá do konce května. (Městské muzeum Rýmařov)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130  


COMMERCIAL TRUCK TOWING