Aktuality

Věra Běhalová 100

12. 10. 2023 - 12. 10. 2023 – 28. 1. 2024 Výstava se věnuje osudu historičky architektury 19. a 20. století Věry Běhalové, která se zasloužila o záchranu Loosových interiérů. Výstava mapuje osudy této historičky architektury 19. a 20. století, která se navržením řady Loosových interiérů v Plzni za kulturní památky zasloužila o jejich záchranu před zničením. Díky své pevné vůli a ohromnému nadšení se stala jednou z největších znalkyň díla architekta Adolfa Loose. (Muzeum Norbertov)

Mezinárodní den archeologie v Muzeu města Prahy

5. 10. 2023 - 21. 10. 2023 od 9. do 16.00 hod. Již od roku 2014 v muzeu každoročně oslavujeme Mezinárodní den archeologie – svátek nejdobrodružnější vědy. Letos Vás muzejní archeologové vezmou na návštěvu do středověkého domu. Návštěva ve středověkém domě – workshopy pro malé i velké: - Středověká kuchyně – co se ve středověku jedlo a jaké se používalo nádobí? - Kachle a kachlová kamna – jak se vyráběly a zdobily kachle? - Frotáž motivů ze středověkých dlaždic - Středověké hry – mlýn, ovčinec, kostky - Psaní husím brkem - Pečetění - Ražba do kůže – výroba kožených náramků Komentované prohlídky expozice Praha Karla IV. – středověké město, začátky v 9.00 a ve 11.00 hod. - rezervace na: archeologie@muzeumprahy.cz Archeologické jednohubky – série šesti krátkých pětiminutových přednášek na různorodá témata z oblasti archeologie, začátek ve 14.00 hod. (Dům U Zlatého prstenu)

Narativní autenticita. Existující příběhy v existujících strukturách

19. 9. 2023 - 18. 10. 2023 17:00 Přednášející: Ing. arch. Michal Krejčík, Ph.D. a Ing. arch. Jiří Krejčík Přáním mnoha architektů může být práce na návrhu, který začíná prázdným papírem, bez jakýchkoliv limitů. Často se však hned na počátku setkáváme s něčím, co má už daný tvar, styl a historii. Z architekta, designéra se tak stává někdo jako kurátor, který vybírá a pozorně analyzuje, co použít nebo co naopak odebrat. Jakým způsobem kombinovat a co přidat, aby výsledek byl smysluplný. Mezi stávající strukturou a nově přidanou energií ve formě nové struktury by měl vzniknout harmonický dialog, synergie. Cílem je zachování kontinuity s tím, co už existuje a plné využití potenciálu místa, předpoklad vzniku mnohovrstevnatého prostředí pro život. Architekti Jiří a Michal Krejčíkovi z královéhradeckého ateliéru ARN STUDIO se na několika svých projektech pokusí představit přístup reagování na historii současným výrazovým jazykem, kde příběh, narativ, hraje důležitou výchozí úlohu. Místo konání: Studijní a dokumentační centrum Norbertov (Muzeum Norbertov)

Za architekty Ořechovky a jejich dalšími projekty

19. 9. 2023 - 14. 10. 2023 14:00 - komentovaná vycházka Průvodkyně: Hedvika Čenková Zahradní město Ořechovka a jeho širší okolí je přehlídkou prací mnoha architektů. Vycházka se zaměří nejen na realizace architektů na Ořechovce, ale zasadí jejich osobnosti i do kontextu doby, a připomene jejich význam, školení a pražské i mimopražské projekty. Seznámíme se s životem a prací architekta Janáka, Roitha, Hypšmana, ale i Vahaly, Vašty, Mezery a Freiwalda. Sraz: tramvajová zastávka Ořechovka Vstupenku je nutné zakoupit předem na e-shopu muzea nebo v pokladně SDCN. Prodej na místě není možný. (Muzeum Norbertov)

Přednáška Dům a autenticita. Přidaná hodnota nebo nepříjemná zátěž?

15. 9. 2023 - 20. 09. 2023 17:00 Přednášející: Ing. arch. Petr Krajči Pojem „autentičnosti“ se dnes objevuje ve veřejném prostoru poměrně často a stále častěji je používán i v oblasti masové kultury a zábavního průmyslu. Setkáváme se s ním také v odbornějších textech, podcastech a videích. Autenticita v nejširším slova smyslu byla také jedním z klíčových pojmů projektu obnovy Müllerovy a Rothmayerovy vily, dvou veřejně přístupných památek moderní pražské architektury. Vynaložené úsilí, věnované projektu a později dlouhodobé udržitelnosti návštěvnického zájmu, ukazují jasně na důležitost respektu k fenoménu autenticity při obnově památek. V souvislosti s tím získává na významu otevřená diskuse o různých přístupech ke vzniku a správnému provozování těchto „Hausmuseí“. Jádrem první přednášky našeho nového cyklu „Paměť domů.“ bude nejen úvaha o důležitosti autenticity v procesu obnovy památek a definice různých podob autenticity, ale také zkušenosti s jejím respektováním nebo obnovováním. Místo konání: Studijní a dokumentační centrum Norbertov vstupenku lze zakoupit na: eshop.muzeumprahy.cz (Muzeum Norbertov)

Poslední den výstavy "Pravěké" kopřivové šaty

5. 9. 2023 - Centrum tradičních technologií Příbor sobota 30 .9. 2023, 9:00- 16:00 Můžete se těšit na: předení kopřivového vlákna, barvení textilu kopřivou, ochutnávku pravěkých nápojů nejen z kopřivy a na skupinu příležitostných igriců Ragojka, hrající staroslovanský folk. Sobota 30. září 2023; 9:00 – 16:00 Vstupné: 40,- (CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií, pobočka Muzea Novojičínska)

Příborské muzejní ráno

5. 9. 2023 - Centrum traadičních technologií Příbor sobota 16.9. 2023, 8:00-9:00 Centrum tradičních technologií zahajuje každoročně Dny evropského dědictví v Příboře Muzejním ránem. To je pokaždé věnováno konkrétnímu zajímavému hudebnímu nástroji. Tentokrát to bude violoncello, které představí Judita Šprochová. Sobota 16. září 2023; 8:00 – 9:00; refektář piaristického kláštera V rámci Dnů evropského dědictví bude vstup do muzea po celý den zdarma (9:00–17:00) Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Centrum tradičních technologií Příbor a Město Příbor (CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií, pobočka Muzea Novojičínska)

ARCHEOLOGICKÁ PARTA a dobyvatelé ztracené minulosti

5. 9. 2023 - Pro zvídavé děti, které se nebojí ušpinit, tvořit a experimentovat! Kroužek archeologie letos na téma archeologické metody a nejvýznamnější světové objevy. Čekají nás např. výzkumy egyptských pyramid, podmořská archeologie, terakotová armáda, letecká archeologie, práce v konzervátorské laboratoři, klínové písmo, chronologie, památky Jižní Ameriky a romány Eduarda Štorcha. Budeme si nejen povídat, ale také se archeologií necháme inspirovat při tvoření. Společně budeme chodit na výstavy, navštívíme Archeologický ústav a nakonec možná i vykopávky! Kroužek vedou muzejní archeologové. PRO KOHO: děti ideálně ve věku 8–13 let KDE: Muzeum města Prahy, dům U Zlatého prstenu (Týnská 630/6, Praha 1) KDY: vždy ve středu 15:30–16:30 (exkurze cca jednou měsíčně do 17:30) CENA: 2000,- Kč za jedno pololetí 1. pololetí (4. 10. 2023 – 31. 1. 2024) – celkem 16 setkání 2. pololetí (21. 2.–19. 6. 2024) – celkem 16 setkání INFO a přihlášky: Linda Daněčková, daneckova@muzeumprahy.cz (Dům U Zlatého prstenu)

Zažít město jinak na Výtoni

23. 8. 2023 - 16.9. 10:00-21:00 Muzeum nabídne vstup zdarma do Podskalské celnice na Výtoni a expozice Zaniklé Podskalí a život na Vltavě, kde si každý může mj. vyzkoušet, jaké to bylo řídit vor. Připraven bude i bohatý doprovodný program v podobě komentovaných vycházek Podskalím nebo venkovního tvoření pro děti nejen v režii muzejních lektorek. Přijďte si s dětmi vyrobit lodičku z korkových zátek, procvičit prsty při vázání lodních uzlů nebo si vyzkoušet tisk obrázků z linorytových šablon. Obrázky lze dozdobit i vlastní sešity či látkové tašky, neváhejte tedy a vezměte je s sebou. Spolek Hraběnka z Podskalí bude pořádat každoroční SOUSEDSKÉ ROZLOUČENÍ S LÉTEM, tentokrát v prvorepublikovém stylu. V zadní části celnice bude od 14.00 hod. otevřena prvorepubliková vinárna. Chybět nebude ani hudební doprovod, který obstará historický gramofon na kliku – bude se hrát z desek dobová hudba na přání. Od 20.00 hod. pak začne promítání pásma filmů vztahujících se ke starému Podskalí a k vodě. Veškerý program je zdarma a kdo dorazí dobově oblečený, dostane navíc sklenku podskalského vína. (Podskalská celnice na Výtoni)

Přepište dějiny – Stát vs. majetek

23. 8. 2023 - 14.9. 18:00, vstupné 100,- Kč Populární historický podcast Martina Gromana a Michala Stehlíka Přepište dějiny se v Zámeckém areálu Ctěnice zaměří na velké a citlivé téma zestátňování majetku. Jak přistoupila k majetku první republika, její pozemková reforma, a především majetek šlechty? Změnil něco Protektorát? A jak se postupovalo po druhé světové válce? Podcast se samozřejmě podívá i na kolektivizaci a socialistický vztah k majetku a nebudou chybět ani restituce po roce 1990. (Muzeum zámecký areál Ctěnice)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139  


COMMERCIAL TRUCK TOWING
education