Aktuality

Sanace starých důlních zátěží ve Svobodném státu Sasko

8. 2. 2018 - Dne 17. března se uskuteční přednáška Marka Nesrsty, člena Spolku přátel dolu Svatý Mauritius. Krušné hory byly od pradávna hraničním pohořím mezi dvěma státními útvary Saskem a Českem. Pro obě území se staly rovněž bohatou zásobárnou nerostných surovin, která dodnes není úplně vyčerpána, nicméně těžba rud, stejně jako téměř každá lidská činnost, sebou zákonitě přináší poškození životního prostředí. Přednášející přiblíží, jak se v sousedním Sasku vypořádávají s téměř tisíciletým dědictvím hornické činnosti vycházející z tisíců důlních děl a desítek tisíc kilometrů podzemních chodeb. Přednáška se koná v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“. Začátek v 17 hodin. (Muzeum Královská mincovna Jáchymov)

Velikonoční jarmark

8. 2. 2018 - Dne 24. března se uskuteční jarmark spojený s tvůrčími dílnami, kde si účastníci mohou vyzkoušet tradiční malování vajec voskem, pletení několika druhů pomlázek a další zvyky. Velikonoční jarmark potrvá od 12.30 do 16.30 hodin. (Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje)

Genealogie – pátrání po předcích

8. 2. 2018 - Dne 15. března se uskuteční přednáška karlovarské genealožky Marty Lihmové, která přiblíží genealogii – pomocnou historickou vědu, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis, neboli vytváření rodokmenu své rodiny. Začátek v 17 hodin. (Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje)

Karel Čapek fotograf

8. 2. 2018 - Dne 21. března začíná výstava představující spisovatele, novináře a intelektuála Karla Čapka také jako autora, který vytvořil na svou dobu unikátní fotografické dílo. Aktivně však fotografoval pouze dva roky, fotografování pro něho bylo jen jednou z mnoha aktivit, kterou chtěl poznat a popsat. Snímky třídil do tematických celků s názvy Portréty, T. G. M., Osobní, Zátiší, Zvířata, Květiny, Zahrada, Slovensko, Cesty, Typy, Architektura, Krajiny. Nejznámějším Čapkovým fotografickým dílem se stala Dášeňka čili Život štěněte, s nímž se seznámili čtenáři na sklonku roku 1932. Za jeho fotografický nejpozoruhodnější odkaz se považují portréty osobností, v nichž specifickou roli mají portréty prvního československého prezidenta. Největší emotivní náboj mají Čapkovy snímky zátiší a motivy z přírody, které nejvěrohodněji odrážejí jeho osobnost. Silným dokumentaristickým talentem a nadčasovostí zaujmou snímky z cest. Výstava je pořádaná ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze. Výstava potrvá do 10. června. Vernisáž začíná v 17 hodin. (Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje)

VÝSTAVOU „MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ“

8. 2. 2018 - 20. 2. / ÚT / 17.00 hod. VÝSTAVOU „MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ“ SE ZUZANOU VAŘILOVOU Výstavou představující unikátní kolekci minerálů z muzejních i soukromých sbírek vás provede její kurátorka RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. Vstupné 50/30 Kč (Muzeum města Ústí nad Labem)

OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

8. 2. 2018 - 14. 2. / ST / 17.00 hod. OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE Tématem únorové přednášky historického cyklu je „Rok 1728: Ústecká osmička. Malíř a teoretik klasicismu Anton Rafael Mengs. Z Ústí do Drážďan, Neapole, Říma a Madridu“. O životní pouti malíře, teoretika umění, milovníka antických památek a ústeckého rodáka přednáší historička muzea Mgr. Jana Hubková, Ph.D. Vstupné 20 Kč (Muzeum města Ústí nad Labem)

Staré časy tužkou a perem

8. 2. 2018 - Přijměte pozvání do Kavárny Muzeum - v úterý 23. ledna zde začala výstava Staré časy tužkou a perem. Historické mapy a plány měst a obcí Jihlavska budou mít návštěvníci možnost zhlédnout v originálním provedení amatérského kreslíře a výtvarníka Ladislava Vondráka z Luk nad Jihlavou Ladislav Vondrák je amatérský kreslíř a výtvarník se zájmem o historii Jihlavska. Pátral po historických mapách a plánech měst a obcí ukrytých v archivech, inspiroval se starými fotografiemi, bankovkami, plakáty… Jeho poctivý, detailní a kreativní přístup dal vzniknout mnoha zajímavým a atraktivním pracím v originálním provedení. Výstava Staré časy tužkou a perem potrvá v prostorách Kavárny Muzeum od 23. ledna do 4. března 2018. (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Beseda s Anetou Chytkovou

8. 2. 2018 - Beseda s autorkou knihy Antonín Kalina, třebíčský hrdina, který zachránil více jak 900 dětí z koncentračního tábora Buchenwald se v třešťském muzeu uskuteční v pátek 16. února od 17:00. (Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť)

Přednáška - Co se děje na hradě?

8. 2. 2018 - Přednáška PhDr. Kateřiny Rozinkové, kastelánky hradu Roštejna, se uskuteční v obřadní díni telčské radnice v pondělí 19. února od 17:00. (Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč)

Přednáška - Gravitační vlny: třetí okno vesmíru dokořán

8. 2. 2018 - Přijměte pozvání na přednášku Ing. Petra Dvořáka z Vysokého učení technického v Brně s názvem Gravitační vlny: Třetí okno vesmíru dokořán. Přednáška se uskuteční v muzejním Malovaném sále ve čtvrtek 15. února v 17:00. Předpověď Alberta Einsteina o existenci gravitačních vln je víc než sto let starou teorií, avšak první přímá experimentální detekce těchto vln se podařila teprve na konci roku 2015. Pojďme se podívat, jak princip detekce gravitačních vln funguje a také na převratné objevy, které se díky experimentálnímu potvrzení existence gravitačních vln v poslední době odehrály. Ukážeme si, že gravitační vlny pro nás představují nový způsob poznávaní vesmíru, díky čemuž jsme mohli jen v posledním roce zaznamenat hned několik takříkajíc revolučních astronomických objevů. Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností. (Muzeum Vysočiny Jihlava)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139  


COMMERCIAL TRUCK TOWING