Aktuality

Božena Němcová: Babička

22. 9. 2015 - Snad každý z nás četl Babičku Boženy Němcové, ať už byla součástí povinné školní četby, či z vlastní vůle… Vrcholné dílo Boženy Němcové popisující idylický vesnický život v předminulém století vznikalo paradoxně v nejtěžších chvílích spisovatelčina života. Babička je jednou z nejvíce vydávaných knih u nás – vyšla již 379krát a byla přeložena do více jak třiceti jazyků. Právě v letošním roce si připomínáme 160 let od jejího prvního vydání, které pochází od nakladatele Jaroslava Pospíšila z Prahy. Jednalo se o čtyři sešity s jednoduchou obálkou. Druhé, již knižní vydání od litomyšlského nakladatele Antonína Augusty obdržela spisovatelka den před svým úmrtím. V prostorách muzejních arkád budou mít návštěvníci možnost od 18. září do 22. listopadu zhlédnout část ze soukromé sbírky výtisků Babiček. Sbírka malíře a novináře Jaroslava Kreibicha byla založena v roce 1967 a čítá 294 vydání této knihy, a to pouze v českém jazyce. Součástí jeho sbírky nejsou jen samotné Babičky, ale také další věci spojené s tímto literárním dílem. Například různé grafiky, osobní předměty rodiny Němcových a také literatura o životě autorky. Jaroslav Kreibich se v jihlavském muzeu představí nejen jako sběratel, ale i jako malíř. Jeho krajinářská tvorba bude ke zhlédnutí v první části výstavy. Návštěvníci se také mohou těšit na besedu s názvem Lásky Boženy Němcové se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, která je plánována na čtvrtek 8. října od 17:00. Po ukončení besedy bude následovat autogramiáda stejnojmenné knihy. (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Zmizelý svět středověkého hornictví

22. 9. 2015 - V rámci projektu Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku se spojili odborníci archeologie, historie, geologie, botaniky a IT odborníci z Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity, Archeologického ústavu v Brně, Muzea Vysočiny v Jihlavě a Archaia Brno, aby zpřístupnili znalosti naší historické krajiny českomoravského pomezí. Jeden z dílčích cílů projektu se nazývá Výrobní a těžební areály. Zabývá se skupinou památek, kterou je zejména centrální Českomoravská vrchovina typická, a to pozůstatky po středověkém rudném hornictví. Úkolem této výstavy je představit zaniklá hornická, úpravnická a hutnická pracoviště s hmotnými doklady vybavení a výrobních procesů. Výstava je vlastně i tak trochu diskuzí o tom, zda se někdejší montánní vrstva sídelní struktury podílela významněji na formování kulturní krajiny centrální Vysočiny, či přesněji zda se na její trvalé podobě nějak podepsala a čím. (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Šamanská biologie jihoamerického pralesa

9. 9. 2015 - Dne 24. 10. přiblíží přírodovědec Mgr. Tomáš Hájek v přednášce unikátní biodiverzitu jihoamerického pralesa a její historii během geologických ér. Bude se zabývat otázkou, zda se na této historii mohla podílet informační pole, která jsou na genetické informaci nezávislá. Fascinující svět hmyzu, opic, kytovců, ryb nebo žab v sobě skrývá překvapující informace o jejich bionomii a strategiích, které vznikají v těsné souhře se strukturou okolního prostředí. Při šamanských rituálech dochází k zážitkům změněného stavu vědomí. Co se v takovém případě děje v mozku a jak tyto stavy souvisí s evolucí obratlovců? Lze hledat základy složitých nervových procesů až i u jedovatých plakátových žabek? Přednáška začíná v 17 hodin. (Muzeum Královská mincovna Jáchymov)

Johannes Mathesius

9. 9. 2015 - Dne 10. října se uskuteční vzpomínková konference při příležitosti 450. výročí úmrtí Johanna Mathesia. Jeho život a dílo přiblíží v přednášce ThDr. Martin Wernisch z Univerzity Karlovy v Praze. Johannes Mathesius byl evangelický kněz, který se v roce 1529 se seznámil s Lutherem. V roce 1541 přijel jako evangelický kněz do Jáchymova a šířil zde Lutherovo učení, 1545 se stal pastorem a kázal v kostele sv. Jáchyma a sv. Anny. Od roku 1532 byl rektorem Latinské školy, založil v roce 1531 matriku sňatků, která je nejstarší dochovanou matrikou v Čechách a až do své smrti byl kronikářem města. Zemřel 7. října 1565. Dopoledne se od 10 hodin uskuteční v evangelickém kostele slavnostní mše. Konferenci o Mathesiovi doprovází výstava. Přednáška v Královské mincovně začíná ve 14 hodin. (Muzeum Královská mincovna Jáchymov)

Muzeum Gastronomie

8. 9. 2015 - Komentovaná prohlídka muzea s ochutnávkou medoviny od 14:30. Nové výstavy Jan Hus a gastronomie jeho doby. Výstava o kávě. (Muzeum Gastronomie Praha)

Den evropského dědictví 12.9.2015 v Úsově.

6. 9. 2015 - Zveme vás na netradiční prohlídku úsovských památek. Poznáte je trochu z jiné strany. Všude se zastavíte a něco se dozvíte.

Vernisáž výstavy Oskara a Zdeňka Přindišů

30. 8. 2015 - Městské muzeum Rýmařov Vás srdečně zve na vernisáž výstavy obrazů a objektů Oskara a Zdeňka Přindišů v sobotu 5. září 2015 v 16 hodin. Výstava potrvá do 27. září 2015. (Městské muzeum Rýmařov)

Muzeum města Úsov vyhlašuje „Pouťovou soutěž“.

19. 8. 2015 - Podmínky soutěže: urči názvy tří předmětů, které jsou v muzeu vystaveny, označeny číslem 1 – 3 a názvem „Soutěžní předmět“. Napiš na připravený papír, k čemu se daný předmět používal. Pod soutěžní odpověď uveď svoje jméno a příjmení, adresu, vhoď do připravené zapečetěné krabice a budeš zařazen do slosování o cenu města Úsov. Správné odpovědi budou slosovány v sobotu 12. září 2015 při Dnu evropského dědictví v Úsově. Ceny předá vylosovaným starosta města Jiří Holouš. Vyhlášení soutěže 11. srpna 2015 Ukončení soutěže 12. srpna 2015 Těšíme se na návštěvu. (Muzeum města Úsov)

Za přírodními unikáty na tankodrom

7. 8. 2015 - Dne 29. srpna se uskuteční velmi zajímavá exkurze do přírody pod vedením RNDr. Jana Matějů. Účastníkům nabídne možnost vidět ukázky velmi vzácných korýšů – listonohů letních a žábronožek letních, kteří žijí v kalužích na tankových cestách, a další ukázky zajímavé fauny a flóry a povídání o vlivu vojenských cvičení na přírodu. Přibližně čtyři kilometry dlouhá procházka povede po cvičišti bojových vozidel v oblasti bývalé osady Tureč. Místem srazu je parkoviště u vjezdu do vojenského újezdu Hradiště poblíž bývalé osady Sedlec (cca 3 km západně od Mašťova, místo srazu 50.2627994°N, 13.2325294°E). Toto místo je dostupné pouze individuální dopravou. Sraz na parkovišti je ve 14 hodin. Počet účastníku na exkurzi je limitovaný (30 osob) a je nutné se předem registrovat! Pouze předem registrovaným účastníkům bude umožněn vstup do vojenského újezdu. Registrovat se můžete pomocí on-line formuláře zde: https://docs.google.com/forms/d/1BbiavWAxbXG7SG16ss4I75LZimprPfCqxEQp9X48F8/viewform?usp=send_form Pokud máte potíže se zobrazením nebo odesláním tohoto formuláře, můžete jej vyplnit ve Formulářích Google -https://docs.google.com/forms/d/1BbiavWAxbXG7SG16ss4I75LZimprPfC-qxEQp9X48F8/viewform?c=0&w=1 (Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje)

Demolice kláštera Mariánská

5. 8. 2015 - Dne 19. září se uskuteční přednáška Mgr. Josefa Hally, který přiblíží především neradostný osud kapucínského kláštera Mariánská - jeho postupný zánik po druhé světové válce a především po komunistickém puči v roce 1948. Jedná se o přednášku, která byla z časových důvodů zkrácena při původním uvedení 3. července v rámci cyklu přednášek o Mariánské. Mnoho návštěvníků toto téma zajímalo, proto se muzeum rozhodlo pro samostatnou plnohodnotnou přednášku s množstvím obrazového materiálu. Začátek v 17.00 hodin. (Muzeum Královská mincovna Jáchymov)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133  


COMMERCIAL TRUCK TOWING