Městské muzeum v Čelákovicích

Adresa:
Na Hrádku 464
Čelákovice 250 88
Kraj Středočeský

Telefon: 315 558 937
Web: http://www.muzeum-celakovice.com
E-mail: info@celmuz.cz

Otevírací doba
každý den 9-12 a 13-17 hod
Fotografie - Městské muzeum v Čelákovicích
Vstupné:
plné 40,-
snížené 20,-
děti do 8 let zdarma
rodinné (2 dosp. + 2 děti) 60,- Kč
Fotografie Fotografie Fotografie
Fotografie Fotografie Fotografie
Stálá expozice
O muzeu

Městské muzeum v Čelákovicích, založené již v roce 1903 přes označení "městské muzeum", svojí činností daleko přesahuje hranice katastru města a v oblasti archeologie pokrývá na 50 katastrálních obcí. Od roku 1949 muzeum trvale sídlí v objektu Tvrze v bývalém středověkém šlechtickém sídle. Areál Tvrze prošel v 15. a 16. století četnými stavebními úpravami, byl rozšířen a opevněn vlastní hradební zdí. V roce 1982 byla dokončena 10 let trvající náročná rekonstrukce celého objektu do goticko-renesanční podoby a následně zpřístupněny nové muzejní expozice.

Sbírkový fond, tvořený přírodovědnými, archeologickými a historickými sbírkami, dnes představuje téměř 1 milión předmětů uložených v depozitářích. Ve stručnosti jsou v přístupné části objektu Tvrze veřejnosti prezentovány přírodovědnou, archeologickou a historickou expozicí.

V expozicích je zastoupena neživá i živá příroda středního Polabí a stovkami vystavených exponátů kontinuita osídlení, společenské dění i hospodářský a kulturní vzestup lidstva v uplynulých osmi tisíciletích v našem regionu. Muzeum vlastní i významné exponáty, jako např. zlatou záušnici z pravěkého sídliště v Toušeni, která je nejstarším dokladem užití zlata na našem území a to v období pozdní doby kamenné (3 tisíce let př. Kr.). Jiným unikátem je keramická obličejová maska z doby bronzové nalezená v Ostrově - Zápech a řada vzácných nálezů ze Staré Boleslavi a dalších lokalit. Bohaté jsou i sbírky historické, mezi kterými významné místo zaujímá sbírka textilií získaná po B. Koutníkové.

Součástí muzea je infocentrum, které organizačně zajišťuje návštěvnický provoz a prodej suvenýrů.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Městské muzeum v Čelákovicích

Ověření: tři krát pět =