Muzeum JUDr. Otakara Kudrny

Adresa:
Mírové náměstí 248
Netolice 384 11
Kraj Jihočeský

Telefon: 388 324 251
Web: http://www.muzeum.netolice.cz
E-mail: muzeum@netolice.cz

Otevírací doba
Květen–září
Pondělí: zavřeno
Úterý: 9.00–12.00, 13.00–16.00
Středa: 9.00–12.00, 13.00–16.00
Čtvrtek: 9.00–12.00, 13.00–16.00
Pátek: 9.00–12.00, 13.00–16.00
Sobota: 9.00–12.00, 13.00–16.00
Neděle: 9.00–12.00, 13.00–16.00
Fotografie - Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
Vstupné:
Dospělí – 30 Kč
Snížené (důchodci a slevy) – 15 Kč
Děti – 10 Kč
Fotografie Fotografie Fotografie
Stálá expozice
Expozice v mezaninu a patře budovy je věnována dějinám hmotné kultury města a regionu, nechybí ukázky archeologických a geologických nálezů. Proslulost muzeu mimo jiné přináší unikátní sbírka dobových pohlednic, čítající na 160 tisíc exemplářů, a největší sbírka blatských lidových výšivek vůbec. Roku 1997 byla ve zrekonstruované budově otevřena nová národopisná expozice, představující sbírky lidového nábytku, krojů, výšivek, zemědělského nářadí, stejně jako skla, porcelánu a cínového nádobí, užívaného v měšťanských domácnostech. Muzeum si v roce 2009 připomnělo 100 let od svého vzniku. Při příležitosti tohoto výročí byla provedena reinstalace části stálé expozice, návštěvníky vítá osobně sám zakladatel muzea. V té je pokračováno i v roce 2010. Na návštěvníka tak čeká v prostorách expozice nejen největší kreslený vtip – „óbrfrk“, ale i bohatá sbírka dýmek. V sále věnovaném zbraním jsou zastoupeny ukázky díla místních puškařských mistrů. Většina exponátů lidové kultury z pomezí Doudlebska, Prácheňska a Blat včetně rekonstrukce původního interiéru selské světnice pochází převážně z poloviny 19. století. Ve středověkém sklepení se připravuje expozice přemyslovského hradiště, archeoparku a raného středověku.

V objektu jsou pořádány příležitostné výstavy uměleckých děl. Zajímavý prostor pro návštěvníky nabízí zaklenutý vstupní průjezd s historickými štíty a lucernami i postupně utvářené lapidárium na dvorku budovy. Muzeum poskytuje služby badatelům, zápůjčkami z bohatého depozitáře se podílí na pořádání tématických výstav v celé ČR.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Muzeum JUDr. Otakara Kudrny

Ověření: tři krát pět =