Muzeum Kroměřížska

Adresa:
Velké náměstí 38
Kroměříž 767 01
Kraj Zlínský

Telefon: +420 573 338 388
Web: http://www.muzeum-km.cz
E-mail: muzeum@muzeum-km.cz

Otevírací doba
Celoročně
Út - Ne 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Fotografie - Muzeum Kroměřížska
Fotografie Fotografie Fotografie
Stálá expozice
Archeologická část
Expozice podává vyčerpávají přehled o vývoji osídlení Kroměřížska od prvních stop pobytu člověka ve starší době kamenné po dobu slovanskou. Proces osídlení je dokumentován pomocí hmotných pramenů, archeologických památek a to v úzké souvislosti s životním prostředím člověka v jednotlivých etapách jeho vývoje. K názorné ilustraci slouží dioramatické výjevy, znázorňující život v pravěku a době slovanské. Intenzivní osídlení dokumentují početné památky získané náhodnými objevy i systematickými archeologickými výzkumy (např. kolekce kamenných nástrojů, depoty bronzových předmětů, keltské nálezy z hostýnského oppida, šperk z velkomoravských pohřebišť aj.). Expozice je doplněna rekonstrukcemi pravěkých výrobních zařízení a množstvím obrazového materiálu. K archeologické expozici je vydán stručný i podrobný, bohatě ilustrovaný, tištěný průvodce. Znalosti z pravěkých dějin lze ověřit pomocí tištěných soutěžních kvízů. Součástí prohlídky je odborný výklad, přizpůsobený věkovým kategoriím.
Přírodovědná část stálé expozice je zaměřena obecně (struktura a fungování ekosystémů, druhy charakteristické pro určité biotopy), toto obecné pojetí však vychází z hlavních typů krajiny, které se nacházejí na území kroměřížského okresu. S regionální tématikou více souvisejí geologické a paleontologické exponáty v úvodu expozice, kde je umístěn také přehled vývoje flóry a fauny v jednotlivých geologických obdobích. Dioramata s dermoplastickými preparáty ptáků a savců znázorňují biotopy kulturní stepi, lesa a vodní plochy. Ke každému typu biotopu je zde textový a obrazový materiál a další autentické ukázky přírodnin. Jedná se hlavně o herbáře, vzorky listů a plodů dřevin, lišejníků, hub a obilnin, zoologické exponáty jsou zastoupeny hmyzem, schránkami měkkýšů a v rámci části vztahující se k vodním ekosystémům i lihovými preparáty ryb a modely obojživelníků. K přírodovědné části expozice je vydán stručný průvodce přírodou Kroměřížska.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Muzeum Kroměřížska

Ověření: tři krát pět =