Muzeum Františka Skopalíka

Adresa:
Hulín-Záhlinice 24
Hulín 768 24
Kraj Zlínský

Telefon: +420 603 860 128
Web: http://www.hulin.cz/zajimava-mista/muzeum-frantiska-skopalika/
E-mail: muzeum.zahlinice@hulin.cz

Otevírací doba
Úterý - na podkladě objednávek
Středa - 08.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek - na podkladě objednávek
Pátek - na podkladě objednávek
Sobota - na podkladě objednávek
Neděle - 13.00 – 17.00 hodin v období prázdnin (červenec, srpen).

objednávky na tel. 603 860 128, email: muzeum.zahlinice@hulin.cz
Fotografie - Muzeum Františka Skopalíka
Fotografie Fotografie Fotografie
Stálá expozice
Muzeum Františka Skopalíka se nachází v bývalém Obecním domě v Záhlinicích, naproti kostela.
Muzeum bylo zřízeno v roce 1935 na základě poslední vůle Františka Skopalíka, v šedesátých letech bylo ale uzavřeno. V roce 2007 byl založen Spolek přátel Skopalíkova muzea, který obnovil muzeum a památku našeho slavného rodáka.
František Skopalík (1822-1891), rodák ze Záhlinic, byl nejvýznamnější propagátor moderního polního hospodaření v té době. Už v roce 1857, poprvé v celém Rakousku - Uhersku, prosadil scelení pozemků. Propagoval pěstování cukrovky, zušlechtěného obilí, zvláště sladovnického ječmene. Doporučoval hnojení polí, upravil osevní postupy, zrušil pastviny a začal pěstovat vojtěšku a jetelinu. V Záhlinicích se objevilo první ruchadlo bratří Veverků, a roku 1874 zakoupil první parní mlátičku a téhož roku i žací stroj. Jako starosta obce působil celých 30 let. Požíval všeobecné důvěry, a proto snadno uskutečnil novoty dříve nebývalé – dlážděné chodníky podél domů, vysázení ovocných stromů na návsi, podél cest a potoků, vyštěrkování cesty a řádný odpad dešťové vody. Zřízení obecní cihelny a skály se stavebním kamenem zlepšilo příjmy obce a umožnilo stavby v obci. Ze skály na Slivotíně pochází i základní kámen Národního divadla s nápisem „Záhlinice na Moravě. Tobě, vlasti, ku oslavě“.
František Skopalík byl poslancem Zemského sněmu Moravského, od roku 1879 poslancem říšského parlamentu. Zajímavostí je, že mluvil vždy česky a oblékal hanácký kroj.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Muzeum Františka Skopalíka

Ověření: tři krát pět =  

(22. 6. 2015) nic moc muzeum
(29. 7. 2016) už se tesim jak si vše prohlednu coby potomek Frantiska Skopalíka.Nalepova Jarmila
(14. 6. 2017) Cítím svůj velký dluh k vašemu muzeu.Pocházím z domu č.27,moji předkové byli tedy sousedy Fr.Skopalíka.Sama jsem před 50 lety psala diplomovou práci na téma Historie školství ve vesnici Záhlinice.Čerpala jsem tehdy mimo jiné i z osobního spisu Fr.Skopalíka o nejstarším školství v Záhlinicích,umístěném tehdy v archívu zámku v Holešově.Velmi se na návštěvu muzea těším.Mgr.Marie Ševčíková,roz.Staňková
(19. 1. 2018) Jmenuji se Miroslav Skopalík,mám 2.bratry a to Jiřího nar.30.1.1956,já Miroslav 3.3.1948 a Vladimíra nar.27.5.1942.Náš tata Vladimír Skopalík nar.19.1.1898 v Tlumačově.Nejmladší Jiří bydlí ve Zvěřínku u Nymburka,já Miroslav v Chodově u K.Varů a nejsrarší Vladimír v Ořechu u Prahy.Já jsem byl v museum 1x jako dítě a rád bych věděl,zdali jsme uvedeni v rodokmenovém stromě.Doufám že bude-li kde přespat, bych se tam rád jěště podíval než umru.Předem děkuji za případnou odpověd a pár informací pro snažší návštěvu našeho rodinného stánku.Hodně zdraví Vám přeje,Miroslav Skopalík,Smetanova 733,35735 Chodov u Karlových Varů.
(6. 5. 2019) Dobrý den. Jsem pravděpodobně potomek Josefa Skpalíka, otce Františka Skopalíka ze Záhlinic. František měl 3 bratry a jeden z nich byl můj pra pra děda. Jeho syn Antonín je můj Praděda a je pochován v Tlumačově. Prosím kontaktujte mne na č. 775 998 023 Děkuji. Waldemar Cichý.
(27. 2. 2020) Myslím si že to je velice zajímavé. Bydlím nedaleko a rozhodně doporučuji návštěvu jak přímo Záhlenic tak i okolních vesnic.