Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Adresa:
Ruská ul.
Kouřim 280 02
Kraj Středočeský

Telefon: +420 321 783 249
Web: http://www.skanzenkourim.cz
E-mail: info@muzeumkolin.cz

Otevírací doba
leden – březen: zavřeno
duben: pátek–neděle: 10.00–16.00 hodin
květen - červen: úterý–neděle: 10.00–17.00 hodin
červenec – srpen: úterý–neděle: 10.00–18.00 hodin
září: úterý–neděle: 10.00–17.00 hodin
říjen: pátek–neděle: 10.00–16.00 hodin
listopad: zavřeno
prosinec: pátek–neděle: 10.00–16.00 hodin
24., 25. a 31. prosinec: zavřeno
Fotografie - Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Vstupné:
základní: 110 Kč dospělí
zlevněné: 50 Kč děti, studenti, důchodci, držitelé karet ISIC, EUROBEDS, Zelená karta ČSOP
rodinné: 270 Kč
zdarma: děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně

Zvýšené vstupné při národopisných programech:
základní: 200 Kč /dospělí/
zlevněné: 90 Kč /děti, studenti, důchodci, držitelé karet ISIC, EUROBEDS, Zelená karta ČSOP/
rodinné: 490 Kč
zdarma: děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG členové Klubu přátel
Regionálního muzea v Kolíně: 110Kč/50 Kč
Fotografie Fotografie Fotografie
Fotografie
Stálá expozice
V současné době muzeum představuje devět větších památek lidové architektury z oblasti středních, východních a severních Čech. Středočeský region je zastoupen stavbami ze širší oblasti Posázaví, Benešovska a povodí Berounky. Unikátem je především devítiboká roubená stodola z Durdic u Votic, postavená v roce 1648, která je nejstarší zachovalou památkou tohoto typu na území Čech. Z Posázaví pochází poloroubená chalupa a špýchar z Budče a malý roubený špýchar z Hrádku, které byly do muzea přeneseny ze zátopové oblati přehrady Želivka. Všechny tyto objekty vznikly na konci 18. století.
Oblast povodí Berounky reprezentuje roubený obytný dům statku z Týřovic u Rakovníka z druhé poloviny 17. století, který byl do své současné podoby přestavěn v roce 1807.
Z oblasti středního Polabí na pomezí středních a východních Čech pochází pozoruhodná celoroubená kovárna ze Starého Bydžova, postavená roku 1774.
Východočeský region v současnosti zastupují dvě památky z Podkrkonoší. Jedná se o roubenou rychtu z Bradlecké Lhoty na Semilsku a mimořádně cennou dvanáctibokou stodolu ze Želejova u Hořic. Rychta z Bradlecké Lhoty s bohatě členěnou lomenicí novopackého typu pochází z konce 17. století, želejovská stodola vznikla v roce 1660, a společně se stodolou z Durdic náleží k našim nejcennějším památkám lidové architektury.
Z oblasti severních Čech se v muzeu zatím nachází pouze patrový polohrázděný dům z Jílového u Děčína, postavený na počátku 19. století. Všechny objekty jsou vybaveny interiérovými expozicemi, které dokumentují bydlení a hospodářství na venkově od 18. do první poloviny 20. století. Ve statku z Týřovic se nachází stylová hospůdka Na Hrázce.
Větší objekty doplňuje několik drobných památek z 18. - 20. století. Jedná se o boží muka z Kostelce nad Černými lesy, unikátní stroj na balení sazenic ovocných stromků z Molitorova u Kouřimi, rumpálovou studnu z Kozojed u Ratají nad Sázavou, kopie zvoničky z Býchor a kříže z Němčic na Kolínsku, barokní sochu sv. Donáta ze Svatbína u Kostelce nad Černými lesy, pumpu ze Zalán u Rožmitálu pod Třemšínem a kopii včelína ze Lžovic u Kolína.
Atmosféra muzea, ležícího v krásném prostředí starého ovocného sadu, se neustále obměňuje v návaznosti na cyklus jednotlivých ročních dob a příslušných lidových obyčejů.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Ověření: tři krát pět =