Archeopark - Muzeum Těšínska

Adresa:
Chotěbuz
Chotěbuz 73561
Kraj Moravskoslezský

Telefon:
Web: http://www.muzeumct.cz
E-mail: archeopark@muzeumct.cz

Otevírací doba
Otevírací doba:
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

AKROPOLE UZAVŘENA
Upozorňujeme návštěvníky, že v akropoli právě probíhá rekonstrukce dřevěné palisády. Důrazně žádáme, aby všichni návštěvníci dbali zvýšené opatrnosti a striktně se řídili pokyny průvodců!
Fotografie - Archeopark - Muzeum Těšínska
Vstupné:
Děti do 6 let zdarma
Děti(6–15 let), studenti 50 Kč
Důchodci 50 Kč
Dospělí 90 Kč
Rodinné(2+2) 200 Kč
Foto, video 30 Kč

U akcí většího rozsahu stanoveno speciální vstupné

Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P, ISIC, ITIC, KMT, IYTC – 50% sleva
Pracovníci muzeí a galerií, členové AMG, ICOM, novináři, pedagogický doprovod a průvodce osoby s průkazem ZTP/P – zdarma

Školy:
Program I 25 Kč
Program II 40 Kč
Program III 75 Kč
Fotografie Fotografie Fotografie
Aktuální akce
30. 8. 2018 Prvorepublikové školství. Školství na Těšínsku
1. - 30. 9. 2018 Krátkodobá výstava nastíní školství v uplynulých staletích na Těšínsku a jeho zásadní přeměnu po vzniku samostatného Československa a v období První republiky. Vý ... zobrazít více
Stálá expozice
Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Na říční terase se rozkládalo v minulosti mohutné trojdílné hradiště, pod kterým původně protékala řeka Olše.

Hradisko v Podoboře bylo osídleno ve dvou fázích. První byla fáze pravěká, která zabírá období starší doby železné, konkrétně slezsko-platěnickou kulturu (cca 800–400 let př. n. l.). Mezi nejvýraznější památky tohoto období patří např. korálky ze skelné pasty, železné sekery a jemná tuhovaná keramika. Druhá fáze osídlení spadá do období slovanského. V této době zde postupně vyrostlo mohutné hradisko, které sloužilo jako mocenské a hospodářské centrum, kde pravděpodobně sídlila tehdejší společenská elita.

Důkazem toho jsou archeologické nálezy vykopané při dlouholetých výzkumech realizovaných Muzeem Těšínska ve spolupráci s AV ČR v Brně vedených doc. PhDr. Pavlem Kouřilem, CSc. Jedná se o výbavu jízdních bojovníků jako např. udidlo a ostruhy či zbraně svědčící o násilném zániku hradiska, např. sekery, hroty šípů, nože.

Z množství nálezů lze jmenovat také běžné předměty jako byla kosa, nůžky, vědérko apod. Velmi známé je i železné pouto, pravděpodobně používané při obchodu s otroky. O obchodních kontaktech obyvatel hradiska svědčí také nález mince uherského krále Štěpána.

Kromě nálezů movitých zde bylo objeveno množství archeologických objektů, které nelze uchovat jinak než dokumentačně. Především to byly pozůstatky fortifikací, sídelních a výrobních objektů jako např. pícky či dokonce kultovní objekt nalezený na prvním předhradí.

V současné době je na této lokalitě budován Archeopark, který by měl v budoucnu přiblížit návštěvníkům a veřejnosti vůbec život raně středověkého hradiska a rekonstruovat i přibližnou podobu zde nalezených objektů.

Jeho součástí budou rekonstrukce jak fortifikací, tak i běžných obytných staveb či výrobních zařízení. Návštěvník tak získá možnost nahlédnout do každodenního života našich předků v minulosti.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Archeopark - Muzeum Těšínska

Ověření: tři krát pět =