Kamenný dům

Adresa:
Václavské nám. 183
Kutná Hora 284 01
Kraj Středočeský

Telefon: +420 327 512 159
Web: http://www.cms-kh.cz
E-mail: info@cms-kh.cz

Otevírací doba
Otevřeno: denně mimo pondělí: duben, říjen 9,00 – 17,00\\r\\n květen, červen, září 9,00 – 18,00\\r\\n červenec, srpen 10,00 – 18,00\\r\\n listopad 10,00 – 16,00
Fotografie - Kamenný dům
Vstupné:
Vstupné: I. okruh: plné 50,- Kč, snížené 30,- Kč,
II. okruh plné 40,- ; snížené 20,- Kč
Fotografie Fotografie Fotografie
Stálá expozice
ČMS - KAMENNÝ DŮM – postavený na předhusitských základech, náleží k nejvýznamnějším památkám evropské pozdně gotické architektury. V letech 1487 – 1515 nechal dům přestavět jeho tehdejší majitel, významný kutnohorský horní podnikatel Prokop Kroupa. V roce 1490 pozval již tehdy uznávaného kamenického mistra Brikcího z Vratislavi, který vytvořil reliéfní výzdobu štítu domu. Později byl Kamenný dům ještě několikrát přestavován, podržel si však svou pozdně gotickou podobu. V r. 1849 byl dům vykoupen ze soukromého držení a stal se majetkem obce. Byla v něm zřízena radnice. Tomuto účelu dům sloužil až do r. 1898. V letech 1900-1902 probíhala puristická rekonstrukce pod vedením architekta Ludvíka Láblera. Kamenný dům byl upravován pro muzejní účely z iniciativy Archeologického sboru Vocel – předchůdce ČMS. Po dokončení rekonstrukce byla v jeho prostorách zřízena expozice ze sbírek tohoto muzejního spolku. Dnes jsou v Kamenném domě dvě stálé expozice Českého muzea stříbra. První nese název Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století. V minulém roce vznikla v gotickém sklepení nová expozice Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory, která představuje unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města, jejichž restaurování inicioval, organizoval a spolufinancoval na přelomu 19. a 20. století Archeologický sbor Vocel .
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Kamenný dům

Ověření: tři krát pět =