Krkonošské muzeum Správy KRNAP

Adresa:
Husova 213
Vrchlabí 543 01
Kraj Královéhradecký

Telefon: 499 456 708
Web: http://www.krnap.cz/krkonosska-muzea/
E-mail: muzeum@krnap.cz

Otevírací doba
úterý - neděle
8:00 - 17:00 hod
Fotografie - Krkonošské muzeum Správy KRNAP
Vstupné:
expozice Kámen a život - 2. hodiny
plné 120,- Kč | zvýhodněné 60,- Kč | rodinné 180,- Kč
expozice Kámen a život - 1. hodina
plné 100,- Kč | zvýhodněné 50,- Kč | rodinné 140,- Kč
expozice Kámen a život - dětský program
plné 80,- Kč | zvýhodněné 40,- Kč | rodinné 90,- Kč
výstavy a do expozice Člověk a hory: plné 40,- Kč | zvýhodněné 20,- Kč
Fotografie Fotografie Fotografie
Stálá expozice
Moderní audiovizuální expozice Kámen a život je instalována v rozsáhlých prostorách bývalého augustiniánského kláštera ve Vrchlabí, dnes hlavní budově Krkonošského muzea Správy KRNAP. Návštěvník expozice vstupuje na jeviště velkolepého divadla, kde na ploše téměř 1 000 m2 se ke společnému účinku spojují zvuk, světlo a scéna. Hudba a charakteristické zvuky přírodních živlů umocňují výklad profesionálního komentátora, který je doplňován a aktualizován průvodci během daného programu. Seriál 14 místností má logickou posloupnost – od vysvětlení hlavních dějů v horské přírodě přes poučení o geologickém vývoji a složení Krkonoš, o vlivu horského klimatu, sněhu a lavin na živou přírodu, až k sérii význačných ukázek krkonošských ekosystémů (bučina a smrčina, horská louka, porosty kosodřeviny, hřebenová arkto – alpínská tundra ,ledovcový kar, prameniště a rašeliniště).
Ukázky živé přírody – model horského potoka s tekoucí vodo , který je oživen rostlinami, rybami a ptáky, terária, představující nejznámější zástupce krkonošských obojživelníků a plazů, mají za úkol umožnit návštěvníkům za přispění výkladu průvodce „odpočinutí“ od moderní audiovizuální techniky.
Základní prohlídka 100 minut, krátký program 60 minut, zkrácený dětský program 30 minut. K expozici je kromě české verze německá, anglická, holandská a polská verze.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Krkonošské muzeum Správy KRNAP

Ověření: tři krát pět =  

(27. 7. 2015) Jedno z mnoha fungujících muzeí. Poutavé a zajímavé, až nostalgické. Hanka a Zdeněk
(27. 7. 2015) Poutavé, poučné. Prostředí vynikající pro vystavené expozice. Hanka a Zdeněk