Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Adresa:
Prokešovo nám. 9
Ostrava 728 00
Kraj Moravskoslezský

Telefon: 596 118 881-2
Web: http://www.svkos.cz
E-mail: msvk@svkos.cz

Otevírací doba
od-do pondělí, středa úterý, čtvrtek, pátek sobota
1.7. - 8.8.2014 10.00 - 18.00 9.00 - 16.00 zavřeno
11.- 22.8. 2014 zavřeno zavřeno zavřeno
25.- 29.8. 2014 10.00 - 18.00 9.00 - 16.00 zavřeno
Fotografie - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Vstupné:
Registrační poplatky na 6 měsíců
Pro fyzickou osobu 100,- Kč
(s výjimkou seniorů nad 70 let a zdrav. znevýhodněných osob)

Pro právnickou osobu 500,- Kč

Registrační poplatek pro jednorázový vstup
10,- Kč
Fotografie Fotografie Fotografie
Fotografie
Stálá expozice
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, s knihovním fondem přesahujícím milion knihovních jednotek patří k významným kulturním a vzdělávacím institucím Moravskoslezského kraje.

Nynější krajská knihovna, založena v roce 1951, vytváří informační a znalostní zázemí k celoživotnímu vzdělávání občanů i k uspokojování kulturních potřeb obyvatel a návštěvníků kraje. Poskytuje informační zdroje k podpoře výzkumu, vývoje a ekonomických aktivit a pomáhá rozvoji více než čtyř set knihoven v kraji.

K naplnění svého poslání vykonává tato instituce veřejného zájmu zejména následující funkce:

garanta za trvalé uchovávání, bibliografické zpracovávání a zpřístupňování dokumentů publikovaných v Moravskoslezském kraji,
centra Moravskoslezského kraje pro získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování české odborné literatury i beletrie, veškerých českých periodik, tuzemských norem a patentových spisů, firemní literatury a časopisů, zahraniční odborné literatury a dalších typů dokumentů,
místa přístupu k českým i zahraničním vzdáleným elektronickým informačním zdrojům zahrnujícím bibliografické a faktografické databáze a plnotextové dokumenty,
krajského střediska meziknihovních služeb,
garanta regionálních funkcí knihoven v kraji,
organizátora vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť, ale též pro své registrované uživatele a návštěvníky,
partnerské knihovny Goethe-Institutu v Praze.

Zřizovatelem knihovny je Moravskoslezský kraj.


Co u nás najdete:
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě sice shromažďuje a zpřístupňuje především odbornou literaturu z různých vědních oborů, ale s důvěrou se na nás můžete obrátit, máte-li zájem o literaturu týkající se jakýchkoli Vašich koníčků, umění, sportu, máte-li zájem o krásnou literaturu, nebo populárně-vědeckou literaturu pro děti a mládež. Kromě toho nabízíme i jiné druhy dokumentů (např. audioknihy, hudební nahrávky, české technické normy), vzdálené elektronické zdroje a mnoho dalšího.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě...

Ověření: tři krát pět =