Muzeum Jana Amose Komenského

Adresa:
Přemysla Otakara II. č. 37
Uherský Brod 688 12
Kraj Zlínský

Telefon: 572 632 288, 572 632 289
Web: http://www.mjakub.cz
E-mail: muzeum@mjakub.cz

Otevírací doba
Pondělí: zavřeno
Úterý9.00–12.00, 12.45–16.45
Středa: 9.00–12.00, 12.45–16.45
Čtvrtek: 9.00–12.00, 12.45–16.45
Pátek: 9.00–12.00, 12.45–16.45
Sobota: 9.00–12.00, 12.45–16.45
Neděle: 9.00–12.00, 12.45–16.45
Fotografie - Muzeum Jana Amose Komenského
Vstupné:
Dospělí – 50 Kč
Důchodci, studenti – 20 Kč
Držitelé průkazek Euro26 – 15 Kč
Děti ve věku 11–15 let, držitelé průkazek ZTP a ZTP/P – 10 Kč
Děti ve věku 6–10 let – 5 Kč
Děti do 6 let – zdarma
Filmování – 50 Kč
Fotografování – 25 Kč
Fotografie Fotografie Fotografie
Stálá expozice
Muzeum sídlí v části dochovaného městského opevnění ze 14. – 16. století s barokním sálem pocházejícím z let 1690 – 1693. Stálá expozice Komenský lidstvu, věnovaná životu a dílu významného rodáka, je doplněna o expozici regionální historie a etnografie s názvem Starožitnosti Uherskobrodska. Mimo tyto expozice muzeum spravuje expozici Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic na Panském domě v Uh. Brodě a etnografickou expozici Rolnický dům a hospodářství ve Vlčnově. Zájemci mohou rovněž navštívit řadu krátkodobých tematických výstav připravovaných podle ročního výstavního plánu. Součástí muzea je rovněž obsáhlá knihovna s významnou regionální a komeniologickou literaturou. Dvakrát ročně je vydáván časopis pro komeniologii, historii 16. – 18. století a regionální dějepis Studia Comeniana et historica. Činnost muzea je dále prezentována především pořádáním krátkodobých výstav, přednášek, oslav Dne učitelů, od roku 1971 pořádáním mezinárodních komeniologických kolokvií a od roku 1998 pořádáním MUSAIONFILMU – každoroční nesoutěžní přehlídky videofilmů muzeí České republiky. V oblasti komeniologie muzeum rovněž úzce spolupracuje na základě smlouvy uzavřené 1. 12. 2004 s Muzeem J. A. Komenského v Naardenu.

Úkolem muzea je soustřeďovat dokumenty o životě a díle J. A. Komenského a umělecká díla všech oborů, mající vztah k činnosti této osobnosti. Rozsah působnosti muzea pokrývá území celé České republiky a muzeum úzce spolupracuje i se zařízeními obdobného charakteru v zahraničí.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Muzeum Jana Amose Komenského

Ověření: tři krát pět =  

(15. 7. 2011) tady to znam..pekne muzeum : )