Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Adresa:
Zámek 1
Roztoky 252 63
Kraj Středočeský

Telefon: 233 029 060
Web: http://muzeum-roztoky.cz
E-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz

Otevírací doba
Středa - neděle

10:00- 18:00
Fotografie - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Vstupné:
Prohlídka expozice:

Plné: 50 Kč
Snížené: 30 Kč
Rodinné: 130 Kč

Vstup zdarma:

Děti do 6 let
Držitelé průkazů ZTP/P (včetně doprovodu), AMG, ICOM, ICOMOS, NPÚ
Snížené vstupné:

Děti 6 -15 let
Studenti do 26 let
Senioři nad 65 let
Držitelé průkazů ZTP
Rodinné vstupné:

Pro dvě dospělé osoby a max. 4 děti
Fotografie Fotografie Fotografie
Stálá expozice
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy sídlí v areálech roztockého zámku a Braunerova mlýna, situovaných na levém břehu Vltavy nedaleko Prahy. Počínaje svým vznikem roku 1957 vytváří rozsáhlé sbírkové archeologické, přírodovědné, historické, uměleckohistorické a národopisné fondy, přesahující svým významem region středních Čech. V oblasti péče o movité kulturní dědictví je známé specializovanými a svého druhu ojedinělými konzervátorskými a restaurátorskými pracovišti, jejichž služby využívají ostatní muzea a další instituce i soukromé osoby.

Areál roztockého zámku skrývá řadu architektonicky zajímavých a historicky cenných prostor, kde jsou celoročně pořádány výstavy, kulturní a vzdělávací programy, společenské akce i svatební obřady. Zámek obklopuje park založený v 19. století (dnes památkově chráněné území), se vzácnými dřevinami, obohacený o starší i soudobá sochařská díla.

V zámeckých zdech je možné navštívit dvě stálé expozice: Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce navozuje atmosféru privátních prostor správce statku z dob Liechtensteinů, Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt pak prostředí letních sídel z přelomu 19. a 20. století.

Areál Braunerova mlýna se nachází jen pár kroků od zámku. Stálá expozice v Ateliéru Zdenky Braunerové, jejíž život a tvorba jsou s Roztoky úzce spjaty, přibližuje tvorbu, osobní život malířky i génius loci místa, ve kterém tato umělkyně tvořila a setkávala se s osobnostmi české a evropské kultury. Ateliér si nechala malířka postavit v těsném sousedství rodinné vily, tzv. Braunerova mlýna, kde dnes sídlí ředitelství muzea.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Ověření: tři krát pět =