Muzeum hlavního města Prahy

Adresa:
Na Poříčí 52
Praha 180 00
Kraj Hlavní město Praha

Telefon:
Web: http://www.muzeumprahy.cz
E-mail: muzeum@muzeumprahy.cz

Otevírací doba
Hlavní budova muzea je od 15.6.2020 uzavřena z důvodu rekonstrukce.
Ostatní objekty jsou otevřeny.
Více na: www.muzeumprahy.cz/oteviraci-doba-a-vstupne/
Fotografie - Muzeum hlavního města Prahy
Vstupné:
Kompletní ceník najdete zde: http://www.muzeumprahy.cz/oteviraci-doba-a-vstupne/
Fotografie Fotografie Fotografie
Fotografie Fotografie Fotografie
Fotografie Fotografie Fotografie
Aktuální akce
14. 8. 2023 Od kostela sv. Vavřince na hradiště Butovice
... zobrazít více
14. 8. 2023 Archeologická vycházka – Od kostela sv. Matěje na Babu
... zobrazít více
27. 7. 2023 Archeologická vycházka
... zobrazít více
Stálá expozice
V depozitářích Muzea hlavního města Prahy je uloženo velké bohatství sbírkových předmětů, dokumentujících dějiny hlavního města. Počet jednotlivých sbírkových předmětů z oborů historie, historie umění a archeologie dnes přesahuje číslo jeden milion.
Početně nejrozsáhlejší celek tvoří archeologické sbírky, získané převážně z vlastních archeologických výzkumů muzea. Vznikaly od prvních let existence muzea, protože již první ředitel muzea Břetislav Jelínek byl nadšený amatérský archeolog. Jelínkova kolekce byla později rozšířena o archeologické nálezy jiného archeologa – Josefa Antonína Jíry (1868–1930), který roku 1912 založil v dejvické barokní usedlosti Hanspaulka archeologické muzeum. Roku 1941 bylo Jírovo muzeum převedeno pod správu pražského magistrátu, formálně jako součást Muzea hlavního města Prahy. Teprve koncem roku 1945 se Jírovo muzeum skutečně stalo součástí městského muzea s novou muzejní expozicí prehistorického vývoje na území Prahy a jejího nejbližšího okolí.

V posledních desetiletích muzeum dokumentuje dějiny Prahy a život jejích obyvatel ve 20. století shromažďováním trojrozměrných sbírkových předmětů. Vznikly tak zajímavé kolekce hmotných dokladů např. k oběma světovým válkám a Květnovému povstání roku 1945 nebo soubor reklamních předmětů z období předmnichovské republiky. S obdobím 20. století jsou spojeny i sbírky odznaků, řádů a vyznamenání.

Muzeum hlavního města Prahy má ve své správě Podskalskou celnici na Výtoni, Zámecký areál Ctěnice,dům U Zlatého prstenu, Architektonický trojúhelník (Müllerova vila, Rothmaerova vila, Studijní a dokumentační centrum Norbertov).

Více informací o muzeu a jednotlivých objektech naleznete na: www.muzeumprahy.cz
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Muzeum hlavního města Prahy

Ověření: tři krát pět =