Městské muzeum Týn nad Vltavou

Adresa:
náměstí Míru 1
Týn nad Vltavou 375 01
Kraj Jihočeský

Telefon: 385 772 303
Web: http://www.tnv.cz
E-mail: muzeum@kultura.tnv.cz

Otevírací doba
Měsíce: Dny: Hodiny:
III - IV po - pá 10,00 - 16,00
V po - ne 10,00 - 16,00
VI - VIII út - ne 10,00 - 17,00
IX po - pá 10,00 - 16,00 ne 13,00 - 16,00
X - XI po - pá 10,00 - 16,00
XII po - pá 10,00 - 16,00 so, ne 13,00 - 16,00

Fotografie - Městské muzeum Týn nad Vltavou
Vstupné:
Vstupné základní: 60 Kč
Vstupné snížené: 30 Kč (děti do 15 let, senioři, OZP)
Vstupné speciální: 20 Kč mimosezónní výstavy, 130 Kč rodinné vstupné (2 dospělý + max. 3 děti)
Vstupné volné: děti do 6 let
Poplatky: Mimo otevírací dobu po domluvě zpřístupnění muzea za dvojnásobek výše vstupného
Fotografie Fotografie Fotografie
Fotografie Fotografie Fotografie
Fotografie Fotografie Fotografie
Stálá expozice
1/Interaktivní hravá expozice historie Vltavotýnska pro všechny generace.Expozice představuje návštěvníkům průřez historií města Týna nad Vltavou i vltavotýnského regionu od pravěku po současnost. Samostatnou částí je expozice vltavínů, jedna z největších v České republice (téměř 1 000 ks). Vltavíny, přírodní skla, jsou jednou z přírodních zajímavostí České republiky. Expozice navozuje atmosféru zrodu vltavínů – pád meteoritu. Naleznete zde také informace o historii výzkumu, teoriích vzniku, nalezištích, vlastnostech, formách a výskytu vltavínů.
Při vstupu do expozice zní smích ducha rytíře Čabelického, jeho stopy Vás dovedou k místu, kde se duch zjevuje. Část věnovaná prehistorii ukazuje reálný model mohyly s kosterním pohřbem. Sál středověku a renesance nabízí vedle dobových exponátů nejznámější poklady regionu. Centrem sálu zachycujícího historii 18. stol. je interaktivní diorama stálého dělostřeleckého cvičiště a tábora Velký Depot. V selské světničce a stodole vidí návštěvníci chlév s interaktivními domácími zvířaty. V části věnované voroplavbě je pohyblivý model voru a projekce soutoku řeky Vltavy s Lužnicí, kde se můžete „projet“ na voru, shlédnout část historického filmu o voroplavbě a vyzkoušet interaktivní rybolov. Expozice 19. a 20. století je koncipována do scény historického vltavotýnského nádraží s postavami prvoválečných vojáků, jsou zde vystavena zajímavá kupecká vývěsní znamení, panel s nejzajímavějšími okamžiky z historie města atd. Pamětní síň režiséra Alfréda Radoka zachycuje kromě života a díla tohoto mimořádného divadelního a filmového režiséra, spoluzakladatele Laterny magiky, ukázku z filmu Dědeček automobil a záznam rozhovoru s režisérem. Poslední sál je koncipován do podoby historické školní třídy, v lavicích jsou dotekové e-booky s databází osobností a učebnicí regionálních dějin, ve třídě je rovněž galerie nejvýznamnějších osobností města. Expozice je naplněna cennými sbírkovými předměty, které nejsou pouze staticky umístěné ve vitrínách, ale v různých skrýších - zásuvkách, kukátkách atd.
2/ Expozice Svět loutek věnovaná loutkáři Matěji Kopeckému (pohřben v Týně nad Vltavou)+ loutkové divadlo s možností vodit marionety.
3/ Cyklické výstavy dle sezónní nabídky.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Městské muzeum Týn nad Vltavou

Ověření: tři krát pět =