Rumpálování Strakonice

3. 8. 2011 - Akce Muzea středního Pootaví Strakonice 6. - 7. srpna 2011 tradiční středověké slavnosti Vstupné: 120,- / 60,- 9.30 Zahájení před zámkem, průvod od kostela sv. Markéty, do děje uvádějí Košt a Jan z Rožmberka, průvod všech účinkujících na hlavní scénu.