Keltové v západních Čechách

29. 1. 2016 - Výstava připravená ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech přibližující každodenní život v době laténské, včetně keramiky a keltského šperku se koná od 27. 10. 2016 do 28. 2. 2017 (Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.)