Jihlavské havíření

13. 6. 2013 - V prostorách Kavárny Muzeum budou mít návštěvníci od 11. června možnost prohlédnout si fotografie z archivu Jihlavského havířského průvodu. Havířské průvody, které se v Jihlavě konaly s přestávkami od roku 1890, připomínají zašlou slávu dolování stříbra. Díky občanskému sdružení Jihlavský havířský průvod se podařilo znovu obnovit tradici těchto slavností. Hlavní aktéři průvodu „Havířci“ jsou oblečeni do přesných kopií historických krojů z 16. století se všemi doplňky a náležitostmi. Jednotlivé postavy představují řadu profesí souvisejících s dolováním a mají své stálé místo v hierarchii, která se dodržuje dodnes. Výstava fotografií z předchozích ročníků Jihlavských havířských průvodů potrvá v Kavárně Muzeum do 23. června. (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek