Košíkářství netradičně

18. 10. 2011 - 3.-4. prosince 2011 Výuka košíkářství z vrbového proutí s lektorem, účastníkem mezinárodních soutěží a festivalů košíkářství. Účastníci se seznámí s technikami, získají dostatek znalostí pro samostatnou práci. Více informací na http://www.dumpodjasanem.cz/kurzy/pro-verejnost.html

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek