Vlastivědné muzeum Nymburk

Adresa:
Tyršova 174/6
Nymburk 288 02
Kraj Středočeský

Telefon: +420 325 512 473
Web: http://www.polabskemuzeum.cz/
E-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz

Otevírací doba
denně mimo pondělí
o9.00 - 17.00hod.
Fotografie - Vlastivědné muzeum Nymburk
Vstupné:
Hlavní budova a Synagoga:
Dospělí 30,- Kč
Senioři, studenti a děti 6-15 let 15,- Kč
Rodina 75,- Kč (2 dospělé osoby a 2-3 děti od 6 do 15 let)
Fotografie Fotografie
Stálá expozice
Vlastivědné muzeum v Nymburce se chlubí tím, že je nejstarším muzeem v hranicích nymburského okresu a vůbec jedním z nejstarších ve Středočeském kraji. Stanovy „spolku muzea královského města Nymburka“ schválilo místodržitelství v Praze dne 29.9.1885. Toto datum považujeme i za vznik Vlastivědného muzea v Nymburce.
V čele nymburského muzejního spolku býval až do roku 1918 vždy starosta města, takže samotný chod muzea ležel spíše na osobě jednatele. Významnou osobností na tomto místě byl učitel Václav Jedlička, který přivedl muzeum po složitém putování po obecních objektech konečně do vlastní budovy. Stalo se tak roku 1912. Neméně významnou postavou v čele muzea byl Ing. Dr. tech. h. c. Emil Zimmler (1863-1950).
Po druhé světové válce upadal vliv muzea na kulturní život města i regiónu. Problémy vyvrcholily na podzim 1948, kdy mělo muzeum doslova ze dne na den vyklidit stávající dům a odstěhovat se do provizorních prostor. V nevyhovujících podmínkách pracovalo muzeum až do roku 1975, kdy konečně dostalo vlastní důstojnou budovu, ve které sídlí a pečuje o sbírkové předměty dodnes.
Roku 1989 se uskutečnilo převedení (delimitace), do té doby městského, nymburského muzea pod správu Polabského muzea se sídlem v Poděbradech. Spojení s Poděbradským muzeem se ukázalo jako velmi šťastné a napomohlo k výraznému vzestupu podílu muzea na kulturním životě města.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Vlastivědné muzeum Nymburk

Ověření: tři krát pět =