Místní muzeum

Adresa:
Býškovice 76
Býškovice 753 53
Kraj Olomoucký

Telefon: 775 702 688
Web: http://www.regionhranicko.cz/muzea
E-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Otevírací doba
pá 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 hod.
ne 16:00 – 18:00 hod.
jindy po telefonické domluvě
Fotografie - Místní muzeum
Vstupné:
dobrovolné
Fotografie Fotografie Fotografie
Stálá expozice
O muzeu

Víte, kdo to byli legionáři, k čemu se používalo motovidlo a kam se chodívalo „na lízačku“? Odpovědi naleznete v Místním muzeu v Býškovicích, které nabízí dvě prohlídkové expozice, zázemí pro přednáškovou a kulturní činnost a pravidelné putovní tematické výstavy. Muzeum se nachází v budově bývalé školy a je přístupné i osobám s omezenou pohyblivostí.

Expozice generála Ing. Bohuslava Závady

Bohuslav Josef Závada se narodil v roce 1890 přímo v budově školy v učitelské rodině. Než stačil vystudovat stavební fakultu v Brně, vypukla 1. světová válka a Bohuš musel narukovat na východní frontu. Jako český vlastenec zběhl do ruského zajetí, vstoupil do československých legií, s nimiž prošel celou Sibiř a kolem Asie nakonec v roce 1920 doputoval do svobodného Československa.

Po válce se stal velitelem 30. pěšího pluku ve Vysokém Mýtě, který byl díky jeho osobním kontaktům s Aloisem Jiráskem pojmenován po tomto slavném spisovateli. Od roku 1935 pracoval na projektech hraničního opevnění. Po záboru Československa nacistickým Německem začal ve východních Čechách organizovat odboj v rámci Obrany národa. Po jejím prozrazení byl Závada v roce 1940 zatčen a jako jeden z velitelů byl o dva roky později v Berlíně odsouzen a popraven. Za sebeobětování a ilegální činnost pro záchranu druhých a své vlasti byl vyznamenán medailí za odboj a medailí Štefánika za práci v obraně vlasti. In memoriam byl jmenován brigádním generálem a v roce 1946 mu byl na VUT Brno udělen doktorát technických věd, in memoriam.

V expozici uvidíte například jeho kresby, motáky z vězení, osobní věci, poznámky z bohaté četby, vyznamenání i modely pohraničních pevností, které pluk pod jeho velením pomáhal chránit. Skutečným unikátem je dopis na rozloučenou nebo původní červený plakát, kterým nacisté oznamovali, že byl popraven.

Expozice Býškovice napříč staletími

Jak se v Býškovicích žilo za dob našich prababiček, můžete poznat ve druhé expozici muzea. Dozvíte se, čím se živili zdejší lidé, co chovali a pěstovali a nahlédnete do dílen řemeslníků – koláře, kováře, bednáře, ševce nebo sedláře. Dozvíte se například, jak kovář poznal, že kovadlina není prasklá nebo jak vzniklo pořekadlo „ševče, drž se svého kopyta“.

Podíváte se také do typické tehdejší domácnosti, dozvíte se, z čeho lidé stavěli své domy, čím před sto lety svítili, jaký měli jídelníček a jaké dobroty ukrývala „fortovňa“. Expozice nabízí také původní vybavení školní třídy i s pomůckami.

V závěrečné části expozice jsou k vidění původní záhorské kroje nebo mapa obce ukazující kde bývaly dílny řemeslníků nebo kam obecní pasák vyháněl na pastvu kobyly s hříbaty. V předsálí na Vás čeká více než 115 let stará stříkačka místních hasičů.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Místní muzeum

Ověření: tři krát pět =