Historická výstavní budova Slezského zemského muzea

Adresa:
Komenského 10
Opava 746 01
Kraj Moravskoslezský

Telefon: +420 553 714 809
Web: http://www.szm.cz
E-mail: pokladnahvb@szm.cz

Otevírací doba
denně 8.00 – 18.00 hodin
Fotografie - Historická výstavní budova Slezského zemského muzea
Vstupné:
Expozice: 50/25/110 Kč
Výstavy: 25/15/60 Kč
Expozice a výstavy: 60/30/140 Kč
Fotografie Fotografie Fotografie
Fotografie Fotografie Fotografie
Aktuální akce
6. 2. 2018 Putujeme po Slezsku s Edmundem Wilhelmem Braunem
... zobrazít více
6. 2. 2018 Vilém Borůvka a Indie
... zobrazít více
6. 2. 2018 Slezsko a Ostravsko 1918–1938
Nová výstava přiblíží hlavní aspekty života obyvatel Slezska a Ostravska mezi dvěma světovými válkami. Představí nelehký zápas o podobu státních hranic po rozpadu rakousko-uherské ... zobrazít více
Stálá expozice
Historická výstavní budova je jedním z šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Muzeum bylo založeno v roce 1814 a patří mezi nejstarší a třetí největší muzeum v České republice. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a v roce 2012 zde byla pro návštěvníky zpřístupněna nová a moderní expozice.

PŘÍRODA SLEZSKA
Hlavní úlohou expozice Příroda Slezska je přiblížení přírodních podmínek našeho regionu. V geologické expozici jsou prezentovány horniny a minerály z významných lokalit Slezska a severní Moravy a také geologický vývoj. V botanické části jsou prezentovány herbáře a dřevinné preparáty významných zástupců rostlinných čeledí v kombinaci s modely hub. V zoologické části expozice jsou zdůrazněny především druhy žijící ve Slezsku. Zajímavým exponátem v části patřící savcům je bezesporu medvěd hnědý a kočka divoká. Studenokrevný život Slezska představují zástupci tříd kruhoústých, paprskoploutvých, obojživelníků a plazů. Druhově nejpočetnější třídu našich obratlovců tvoří ptáci se svými zhruba 400 druhy. Cennými vystavenými exponáty jsou ibis hnědý, krahujec krátkoprstý anebo sup hnědý, jehož preparát pochází pravděpodobně z roku 1895 z okolí Těšína.

PREPARÁT SLONA INDICKÉHO
Dominantu haly představuje jedinečný preparát slona indického, který byl slavnostně odhalen v prosinci 2016 a stal se jednou z největších atrakcí muzea. V roce 2017 k němu přibyl preparát dvouleté sloní samičky.

ENCYKLOPEDIE SLEZSKA
Expozice Encyklopedie Slezska přibližuje výběrovým, tematickým způsobem oblast českého Slezska, jeho dějiny, kulturu, společnost a obyvatelstvo. Rozdělení celé expozice do témat, hesel, která jsou řazena abecedně, navozuje u návštěvníka dojem, jako by listoval živou encyklopedií. Návštěvník se tak může seznámit s bydlením našich předků, historií slezských měst nebo si prohlédnout předměty spjaté s tradiční textilní výrobou. Velkou výhodou expozice je také její dynamický koncept, díky kterému dochází průběžně k obměně jednotlivých exponátů i celých hesel, proto lze s nadsázkou říct, že zde návštěvník vždy objeví něco nového.


Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Historická výstavní budova Slezského zemského...

Ověření: tři krát pět =  

(25. 7. 2014) I LIKE THE VESTONICKOU OF VENUS AND EVEN MORE I LOVE ENIMLS YOU GREAT.I LOVE YOU.

MIA
(12. 1. 2017) smrdí to tam,a to dost nedá se tam dýchat