Hasičské muzeum Krupka

Adresa:
Husitská 93/42
Krupka 41741
Kraj Ústecký

Telefon: +420 417 803 130
Web: http://www.krupka-mesto.cz/hasicske-muzeum/d-4365/p1=1891
E-mail: info@mukrupka.cz; sdhkrupka@seznam.cz

Otevírací doba
čtvrtek - neděle, vždy 10:00 - 16:00 hodin;
v jiný termín dle telefonické domluvy
Fotografie - Hasičské muzeum Krupka
Vstupné:
Osoby od 15 let: 40,- Kč
Studenti do 20 let, důchodci od 60 let: 30,- Kč
Děti 5-15 let: 25,- Kč
Rodina, max. 5 osob: 110,- Kč
Školní výprava, děti a studenti do 20 let: 20,- Kč/osoba
Kolektiv, 10 -15 osob: 350,- Kč

Výklad vněmeckém pro skupinové výpravy za příplatek 100%, na objednání telefonicky nebo emailem týden předem.

Die Führung in der deutschen und englischen Sprache eine Woche vorher
telephonisch oder per email bestellen, 100% Zuschlag zum Preis.
Fotografie Fotografie
Stálá expozice
Historie

V 18. století působili při zdolávání požárů dobrovolníci z řad spolků terčostřelců a lukostřelců. První stříkačku a další hasičské vybavení pořídila městská rada roku 1802. Zápis v městské knize dokládá, že dne 9. května 1873 schválilo městské zastupitelstvo Stanovy dobrovolného hasičstva v Krupce a tento den je také považován za den vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Krupce. Krupský spolek je jedním z nejstarších v Čechách, čítal 68 členů, kteří byli rozděleni do tzv. hloučků - lezeckého, vodního pro obsluhu stříkačky a demoličního. Později vznikly oddíly záchranářů a samaritánů.

Založení českého sboru dobrovolných hasičů

Dne 9. května 1945 byly usnesením tehdejší správní komise odsouhlaseny stanovy pro vznik prvního českého dobrovolného sboru hasičů v Krupce. Po několika přípravných jednáních se dne 12. července 1945 konala ustavující schůze. Významným dnem v historii SDH Krupka se stal 23. říjen 1949 – datum konání městského Dne hasičstva. Tohoto dne se do hasičského sboru zapsala skupina chlapců a mladíků, z nichž mnozí za svou celoživotní činnost získali ocenění Zasloužilý hasič a dodnes patří k silnému jádru veteránů. V roce 1949 vstoupily do sboru dobrovolných hasičů také první ženy.

Partnerství hasičských sborů Krupka a Geising

V říjnu roku 1964 došlo k události, která znamenala začátek dlouholetého partnerství a přátelství...hasiči z Krupky podnikli seznamovací zájezd do města Gesing v tehdejším východním Německu. Oba hasičské sbory uzavřely oficiálně Dohodu o příhraniční požární pomoci a neoficiálně partnerství a přátelství, které trvá dodnes!

Současnost

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zajišťuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu v rámci působnosti města Krupka. Počet členů SDH je 59. Zásahová jednotka má 16 členů s velitelem Josefem Farárem. Starostou sboru je Miroslav Řehák, místostarostou Jindřich Zwettler.

Požární zbrojnice a sídlo: Husitská 23, 417 41 Krupka,

Kontakt: sdhkrupka@seznam.cz; www. hasici krupka.cz


HASIČSKÉ MUZEUM

Jednou z priorit SDH Krupka bylo a stále je Hasičské muzeum. To původní bylo slavnostně otevřeno dne 24. června 1973 u příležitosti 100. výročí založení sboru a nacházelo se v Husitské ulici, v přízemí budovy Muzea v Krupce, které je pobočkou Regionálního muzea v Teplicích. Za desítky let trvání SDH Krupka nashromáždili jeho členové spoustu unikátních exemplářů techniky, výzbroje, výstroje a dalších předmětů souvisejících s činností hasičů. Nedílnou součástí sbírky jsou dokumenty, fotografie a mnoho různých písemných a obrazových artefaktů. Výstava se také v průběhu let rozrostla o „dědictví“ zaniklých sborů z okolních obcí i o dary, které krupským věnovali kamarádi hasiči ze sborů spřátelených.

A nastal problém s „místem“. Prostory v muzeu se staly nedostačujícími, exponáty byly vystavené v sídle teplického hasičského sboru, v areálu JPO II v Krupce - Bohosudově, spoustu předmětů uchovávali hasiči doma. A v roce 2014 se zablýsklo na lepší časy!

Město Krupka připravilo projekt s názvem Přestavba bývalé fary na hasičské muzeum, Husitská č.p. 93, na který získalo dotaci od Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu byla zahájena dne 30. 6. 2014, stavební práce byly ukončeny v červenci roku letošního. Slavnostní otevření muzea bylo naplánované na předposlední den v říjnu. V krásném prostoru kulturní památky vznikl výstavní prostor o ploše 400 m2. Členové SDH Krupka pod vedením archivářky Mgr. Nikoly Flakové v průběhu tří měsíců zajišťovali stěhování exponátů, výzdobu sálů a vybavení výstavních vitrín a panelů.

Výsledkem jejich práce je atraktivní expozice historické hasičské techniky s mnoha unikáty, jedinečná ukázka výstroje a výzbroje a také sbírka dokumentů, fotografií, tištěných artefaktů a písemností, které mapují činnost nejen krupského, ale i hasičských sborů z okolních obcí. Mezi nejzajímavější technické exponáty patří část vůbec první hasičské stříkačky z roku 1802, čtyřkolová koněspřežná stříkačka a dvoukolové ruční stříkačky z počátku 20. století nebo světová rarita - motorová stříkačka zn. Flader s pěnotvorným příslušenstvím. Z písemností je zde vystaven originál Požárního řádu horního města Krupka z roku 1793 a soubor výročních skupinových fotografií členů SDH od roku 1875 do současnosti. Jedinečná je rovněž sbírka hasičských přileb jak zásahových tak i slavnostních a unikátní jsou také tzv. trhací háky z konce 19. století, které nesou autentické stopy po požáru.

Nové hasičské muzeum nabízí skvělou možnost pro návštěvu zájemců o historii města, fanoušků hasičského „řemesla“, ale i rodin s dětmi, pro které je zde připraveno velké překvapení!
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Hasičské muzeum Krupka

Ověření: tři krát pět =  

(12. 2. 2022) Fantastická záležitost, muzeum stojí rozhodně za návštěvu, bohaté a zajimavé sbírky, až oči přecházejí