Vycházka nad Smetanovy sady s lesníky LS Jeseník 16. 7. 2015 v 9:00

18. 6. 2015 - O lese v lese s aktivitami lesní pedagogiky pro děti i dospělé. Sraz ve čt 16. 7. 2015 v 9:00 na Vodní tvrzi. Po prohlídce výstavy Mnoho životů jednoho stromu program v terénu 4 hodiny, koná se za každého počasí. Nutná rezervace míst s informacemi předem do 8. 7. na recepci VMJ nebo 584 40 10 70. Vycházku povede: Ing. Petr Kučák Vstupné: 40,-/20,- Kč (Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.)