Vernisáž / Opening * OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce * Šlechta před objektivem. Ateliérové portrét

5. 12. 2016 - Uměleckoprůmyslové muzeum / Museum of Applied Arts (Husova 14, Brno) Vernisáž / Opening: 8. 12. 2016, 18 h / 6 pm Dětská vernisáž výstavy OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce / Opening for children: 8. 12. 2016, 16 h / 4 pm Afterparty: 8. 12. 2016, 19.30 h / 7.30 pm Výstavy / Exhibitions: 9. 12. 2016 – 16. 4. 2017 *CZ* * OCH! OLGOJ CHORCHOJ: LOGIKA EMOCE Zpětné ohlédnutí za dosavadní prací designérského studia Olgoj Chorchoj – Michala Froňka a Jana Němečka. Tato retrospektiva není jen chronologickým vystavením jejich realizací, ale i pokusem o výběrovou tematizaci důležitých momentů jejich profesní dráhy. Od postmoderního designu raných 90. let, přes návrat ke strohým formám neomodernismu či testování možností nových technologií a materiálů až po architektonické návrhy. Opomenuty nezůstanou ani inspirační zdroje jejich tvorby či pedagogický vliv na mladou generaci designérů, jejichž práce jsou vystaveny v Respiriu. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/olgoj-chorchoj-logika-emoce.aspx?lang=cs * ŠLECHTA PŘED OBJEKTIVEM. ATELIÉROVÉ PORTRÉTY ARISTOKRACIE Portrétní fotografická tvorba zachycující představitele šlechty v rakousko-uherské monarchii, včetně panovnické dynastie Habsburků. Běžná ateliérová produkce (vizitky, kabinetky) i reprezentativnější snímky většího formátu. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/atelierove-portrety-slechty.aspx?lang=cs * DESIGN.LIVE! MILAN PEKAŘ: VÁZY Unikátní porcelánové a nápaditě glazurované vázy Milana Pekaře, za které byl nominován v kategorii Designér roku v soutěži Czech Grand Design 2014. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/designlive!-milan-pekar.aspx?lang=cs *EN* * OCH! OLGOJ CHORCHOJ: LOGIC OF EMOTION A retrospective glance at the body of work created up to the present day by the Olgoj Chorchoj designer studio of Michal Froněk and Jan Němeček. Far from being merely a chronological display of their completed projects, this retrospective is first and foremost an attempt to selectively thematize important milestones in their professional careers. From post-modern design of the early 1990s, via a return to the severe idiom of neomodernism and testing the possibilities of new technologies to architectural designs. Including the sources of inspiration to the designers and their influence as teachers on the younger generation whose works will be on show in the Respirium. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/olgoj-chorchoj-logika-emoce.aspx?lang=en * ARISTOCRACY THROUGH THE LENS. STUDIO PORTRAITS OF THE NOBILITY Portrait photography capturing members of the nobility in the Austro-Hungarian Empire, including the ruling dynasty of the Habsburgs. Mundane studio production (visiting cards and cabinet cards) and representative photographs in larger formats. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/atelierove-portrety-slechty.aspx?lang=en * DESIGN.LIVE! MILAN PEKAŘ: VASES Unique porcelain and ingenuously glazed vases by Milan Pekař, for which he was nominated in the Designer of the Year category in the Czech Grand Design 2014 competition. http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/designlive!-milan-pekar.aspx?lang=en (Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek